Apel public în favoarea consolidării instituțiilor culturale din județul Bihor

Am luat act cu îngrijorare, din informațiile apărute în spațiul public, de ipoteza comasării instituțiilor de spectacole și concerte aflate în subordinea Consiliului Județean Bihor și totodată de intenționatele ingerințe ale aceste autorități în raporturile de muncă dintre instituțiile de cultură subordonate și salariații acestora. Suntem revoltați de ușurința cu care se articulează astfel de ipoteze, precum și de absența oricărei abordări profesioniste și a oricărei corelări cu specificul domeniului.

Faptul că aceste informații survin la puține luni după ce aceleași instituții culturale, precum și altele din subordinea Consiliului Județean Bihor, au fost deja obligate o dată să își reducă numărul de posturi, și la un deceniu după reorganizarea instituțională a fostului Teatru de Stat Oradea, atestă pe de o parte că nu clamata parcimonie financiară stă la baza acestor intenții, iar pe de altă parte, că politicile publice ale autorității sunt lipsite de orice coeziune.

Constatăm în schimb insistența cu care se forțează reducerea structurilor organizatorice sau chiar comasarea unor instituții, precarizarea lor voită și treptată, cu prețul încălcării legii, al anulării personalității lor juridice și implicit al anihilării libertății acestora de a își stabili programele și proiectele culturale. Această obstinație este cu atât mai surprinzătoare cu cât prin ea se încearcă reafirmarea și legitimarea unui model de funcționare teatrală care în România și-a dovedit pe deplin consecințele dezastruoase: de la profund nefuncționalele așa-zise „administrații comune” din perioada comunistă și până la forțata și cu greu reparata comasare a Operei Naționale București cu Teatrul de Operetă și Musical „Ion Dacian” în trecutul recent, viața noastră teatrală cuprinde suficiente și regretabile exemple în care astfel de operațiuni au dus la distrugerea identității unor instituții și la vulnerabilizarea lor, deopotrivă în plan artistic și economico-financiar. În schimb, lipsesc exemple care să ateste că operațiunea de comasare a unor instituții ar putea duce la un grad sporit de atractivitate a ofertei culturale.

Și pe plan european, indiferent de durata (determinată sau nedeterminată) a contractelor de muncă, există rațiuni solide pentru care nu se procedează la comasarea teatrelor, ca de pildă, Théâtre National Populaire cu Théâtre de la Croix-Rousse, ambele din Lyon, sau Schaubühne cu Berliner Ensemble, pentru a numi doar câteva exemple.

Este imoral ca în numele unei presupuse eficientizări să fie sacrificați lucrătorii din instituțiile culturale, în loc de a se crea, prin voință politică și legislativă, mecanismele atât de necesare pentru stimularea performanței acestui tip de instituții, similar cu cele din alte state europene, de pildă prin salarizare diferită în funcție de cantitatea și calitatea muncii, prin metode specifice de evaluare și de promovare a personalului, prin păstrarea tuturor veniturilor proprii la dispoziția instituției, prin adoptarea, la nivel legislativ, a unor norme unitare de structură, printr-o altă lege a sponsorizării etc.

Ne vedem obligați să demontăm și mitul potrivit căruia cultura ar fi excesiv consumatoare de resurse: mai întâi, cheltuielile destinate culturii sunt infime, prin comparație cu cele ale altor domenii finanțate din fonduri publice, dar și raportat la bugetele alocate culturii în alte țări europene. Apoi, în afara învățământului, cultura reprezintă singurul domeniu în care investiția publică este producătoare de efecte benefice și indispensabile pe termen lung pentru sănătatea și igiena morală a societății și pentru calitatea vieții: culturii i se datorează vitalitatea orașelor și a regiunilor și implicit bunăstarea acestora, și tot ea este cea care, prin promovarea creativității și a diversității, prin îndemnul la auto-reflecție și la percepție critică asupra realității înconjurătoare, modelează profilul civic și moral al omului contemporan, înlătură asperități, dezamorsează conflicte și formează conștiințe. Considerăm că orice discuție asupra resurselor care se alocă domeniului cultural trebuie să ia în considerare toate aceste beneficii, dintre care unele sunt măsurabile abia peste generații. În economia discursului Consiliului Județean Bihor cu privire la preconizata comasare, astfel de considerații lipsesc.

Totodată respingem două idei, apărute cu ritmicitate aproape sistematică în ultima perioadă, anume că, din cauza pandemiei, domeniului cultural ar trebui să i se reducă resursele, și că lucrătorii acestui domeniu „nu produc” în această perioadă. Nimic mai fals: domeniul trebuie să își cultive și să își dezvolte resursele în continuare, știut fiind că produsul artistic presupune migală, exercițiu și dedicare practicate îndelung, fără de care este naiv a crede că, în perioada post-pandemică, cultura va reveni la percutanța sa de odinioară numai printr-o simplă „apăsare pe un buton”. Într-o atare punere a problemei, însăși reducerea artistului sau – în sens larg – a lucrătorului în cultură la rolul său de „element de producție” sau la un număr dintr-o schemă de personal excesiv bugetofagă, ce s-ar cere „ajustată”, atestă atitudinea de desconsiderare a misiunii artei în societate și astfel o abordare lezantă față de domeniul culturii în ansamblul său.

Nu în ultimul rând, în opinia noastră este cel puțin imoral ca pandemia — un incident grav, dar prin definiție trecător — să fie utilizată de unele autorități finanțatoare drept prilej pentru vulnerabilizarea instituțiilor de cultură, fie prin reducerea sau chiar desființarea structurii lor organizatorice, fie prin reducerea drastică a bugetelor de producție. Pandemia nu trebuie să legitimeze ducerea instituțiilor culturale într-o existență derizorie, dimpotrivă, una dintre consecințele depășirii acestei perioade trebuie să fie și aceea de consolidare a domeniului cultural și a actanților săi.

Solicităm autorităților administrației publice ale județului Bihor să se abțină de la orice demers care ar aduce atingere bunei funcționări a instituțiilor de cultură aflate în subordinea sa, cerând totodată autorităților publice cu prerogative în domeniu să vegheze ca accesul la cultură – garantat de dispozițiile art. 33 din Constituția României – să nu fie nici afectat, nici golit de conținut, în baza unor așa-zise „reforme” ale autorităților din Bihor sau din alte părți, articulate în grabă, cu necunoaștere și în evidentă desconsiderare a cerințelor unui domeniu pe care aceleași autorități ar trebui, de fapt, să îl apere.

Vlad Zamfirescu – manager, Teatrul Bulandra București

Dorina Lazăr – manager, Teatrul Odeon București

Gelu Colceag – manager, Teatrul Mic București

Marinela Țepuș – manager, Teatrul Nottara București

Maia Morgenstern – manager, Teatrul Evreiesc de Stat București

George Ivașcu – manager, Teatrul Metropolis București

Marius Bodochi – manager, Teatrul Dramaturgilor Români, București

Vasile Muraru – manager, Teatrul de Revistă Constantin Tănase București

Anca Florea – manager, Teatrul Masca București

Cristian Șofron – manager, Teatrul Stela Popescu București

Vava Ștefănescu – manager, Centrul Național al Dansului București

Adrian Găzdaru – manager, Teatrul Excelsior București

Călin Mocanu – manager, Teatrul Țăndărică București

Gabriel Coveșeanu – manager, Teatrul Ion Creangă București

Gabriel Fătu – director, Centrul Metropolitan de Educație și Cultură Ioan I. Dalles București

Ioana Bogățan – manager, Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia

Bogdan Costea – manager, Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad

Radu Macrinici – manager, Teatrul Municipal Baia Mare

Marcel Anghel – manager, Teatrul Victor Ion Popa Bârlad

Marius Rogojinschi – manager, Teatrul pentru Copii și Tineret Vasilache Botoșani

Dan Cogălniceanu – manager, Teatrul Sică Alexandrescu Brașov

Mihaela Soloceanu – manager, Teatrul Arlechino Brașov

Radu Nichifor – manager, Teatrul Maria Filotti Brăila

Mihai Măniuțiu – manager, Teatrul Național Cluj-Napoca

Gábor Tompa – manager, Teatrul Maghiar de Stat Cluj

Emanuel Petran – manager, Teatrul de Păpuși Puck Cluj-Napoca

Erwin Șimșensohn – manager, Teatrul de Stat Constanța

Aurel Palade – manager, Teatrul pentru Copii și Tineret Căluțul de mare Constanța

Mihai Panaitescu – manager, Teatrul de Artă Deva

Florin Toma – director general, Teatrul Dramatic Fani Tardini Galați

Eduard Șișu – manager, Teatrul de Păpuși Gulliver Galați

István Albu – manager, Teatrul Figura Stúdió Gheorgheni

Albert Veress – manager, Teatrul Municipal Csíki Játékszín Miercurea Ciuc

Pál Nagy – manager, Teatrul Tomcsa Sándor Odorheiu Secuiesc

Katalin Czvikker – manager, Teatrul Szigligeti Oradea

Gianina Cărbunariu – manager, Teatrul Tineretului Piatra Neamț

Mihaela Aldea – manager, Teatrul Toma Caragiu Ploiești

Ovidiu Caița – director artistic al trupei Mihai Raicu, Teatrul de Nord Satu Mare

Anna Popa – manager, Teatrul Andrei Mureșanu Sfântu Gheorghe

László Bocsárdi – manager, Teatrul Tamási Áron Sfântu Gheorghe

Adrian Tibu – manager, Teatrul pentru Copii și Tineret Gong Sibiu

Carmen Veronica Steiciuc – manager, Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava

Cosmin Brehuță – manager, Teatrul Dramatic Elvira Godeanu Târgu-Jiu

Attila Gasparik – director general, Teatrul Național Târgu-Mureș

Gavril Cadariu – manager, Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel Târgu-Mureș

Ada Hausvater – manager, Teatrul Național Timișoara

Attila Balázs – manager, Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timișoara

Lucian Vărșăndan – manager, Teatrul German de Stat Timișoara

Laurențiu Pleșa – manager, Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin Timișoara

Ionuț Paul Ștefan – manager, Teatrul Jean Bart Tulcea

Cătălin Grigoraș – manager, Teatrul Național Aureliu Manea Turda

Lasați un comentariu

Arhivă articole