ANUNȚ DE SELECȚIE REGIZORI ARTISTICI

Vezi documentul PDF.

În conformitate cu PO – 09 – 01 – 13 de selecția/castingul personalului de specialitate artistică și tehnică de scenă necesar în implementarea proiectului ,,Teatrul, o nouă normalitate # REINVENTARE” cod CALL04-65 din cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021“,

Având în vedere rezultatele Focus-Group-ului sintetizate în Raportul nr. 55/01.03.2022,

Teatrul C.I. Nottara organizează selecția a doi regizori artistici care vor monta textele literare ce au obținut punctajul cel mai mare la Focus Groupurile  organizate în online în zilele de 17 și 18 februarie și la sediul Teatrului C.I. Nottara în data de 23.02.2022.

Cererile de selecție/audiție însoțite de dosarul profesional vor fi depuse la sediul instituției din Bld. Magheru nr. 20, sector 1, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare SSM.

Denumirea activității: – Servicii de Regie artistică

Număr regizori artistici: 2

Valoarea estimată : 19.165 lei, din care 5.565 lei cheltuieli de deplasare Norvegia, pentru fiecare regizor care va monta un spectacol la scenă și unul online.

Servicii prestate:

 • 1 spectacol în online/regizor artistic cu durata de maxim 50 min.
 • 1 spectacol pe scenă/regizor artistic cu durata de maxim 1 ora și 40 min.

Texte care vor fi montate:

Primul regizor artistic:

 1. Enigma Otiliei de George Călinescu – punctaj obținut – 29 – pe scenă
 2. Scenariu de poezie simbolistă (Plumb, Lacustră de George Bacovia și alte poezii simboliste) – punctaj obținut – 8 – în online
 • cu posibilitatea ca după finalizarea proiectului spectacolul să fie preluat în repertoriul curent al instituției;
 • perioada de repetiții și spectacol 01 aprilie – 31 mai
 • deplasare în Norvegia în vederea prezentării spectacolelor în perioada 01 – 15 octombrie 2022

Al II-lea Regizor artistic:

 1. Moara cu noroc de Ion Slavici – punctaj obținut – 20 – pe scenă
 2. Scenariu de poezie modernistă pornind de la Riga Crypto și lapona Enigel de Ion Barbu, la care se adaugă Flori de mucigai, Testament – Tudor Arghezi, Eu nu strivesc corola de minuni a lumii de Lucian Blaga, alte poezii ale celor trei autori sau ale altor autori moderniști) – punctaj obținut – 21– în online
 • cu posibilitatea ca după finalizarea proiectului spectacolul să fie preluat în repertoriul curent al instituției;
 • perioada de repetiții și spectacol 01 august – 30 septembrie;
 • deplasare în Norvegia în vederea prezentării spectacolelor în perioada 01 – 15 octombrie 2022

Spectacolele montate (la scenă și online) trebuie să conțină elemente din patrimoniul cultural al României și Norvegiei (ex. muzică populară, proiecții imagini etc).

În funcție de disponibilitatea regizorilor selectați, aceștia pot schimba între ei perioada de repetiții și spectacol.

Regizorii artistici pot beneficia de colaborarea cu un scenarist plătit de Partenerul de Proiect – MEDIA ONE SRL de comun acord cu Teatrul C.I. Nottara sau scenariul poate fi făcut de către regizorul spectacolului, pentru care va fi remunerat separat.

 

Sursa de finanțare: Buget alocat proiectului ,,Teatrul, o nouă normalitate # REINVENTARE” cod CALL04-65 din cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021”.

Termenul limită de depunere a cererilor de selecție: 08.03.2022

După verificarea și aprobarea dosarului profesional, cei acceptați vor fi invitați în data de 10 martie, ora 14.00, la sediul Teatrului C.I. Nottara pentru selecția celor doi regizori.

Criterii de selecție a regizorilor artistici:

 • studiile de specialitate finalizate (regie);
 • experiență în domeniu – minimum 5 ani;
 • portofoliu de proiecte artistice realizate la nivel național /internațional;
 • selecție în festivaluri la nivel local, național și/sau străinătate;

Dosarul profesional trebuie să cuprindă:

 • cerere de înscriere la selecție/audiție adresată managerului instituţiei;
 • copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copia diplomei de studii superioare (diplomă de licenţă), legalizate sau însoţite de original;
 • Curriculum vitae;
 • portofoliu de proiecte artistice realizate la nivel național /internațional;
 • selecție în festivaluri la nivel local, național și/sau străinătate;
 • scurtă prezentare a proiectului și a ideilor regizorale.

Cerințe minime de realizare a spectacolelor :

 • respectarea liniei narative a operelor, așa cum au fost concepute de autori;
 • folosirea elementelor de decor și recuzită la nivel minimal pentru a putea fi deplasat spectacolul în Norvegia;
 • folosirea luminilor în spectacol la nivel minimal pentru posibilitatea programării spectacolelor în școli și/sau licee;
 • coloana sonoră folosită în spectacol să fie ieșită de sub incidența drepturilor de autor sau cu cesiune exclusivă cu titlu gratuit;

 

Având în vedere Minuta ședinței echipei de proiect, înregistrată sub nr. 60/02.03.2022 ce a avut ca scop stabilirea criteriilor de selecție a regizorilor artistici în vederea implementării proiectului ,,Teatrul, o nouă normalitate # REINVENTARE” cod CALL04-65 din cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021“,

 

DECIDE:

 

       Art.1 Se aprobă criteriile de selecție a regizorilor artistici, și punctajul aferent, după cum urmează:

 • studii de specialitate (diplomă licență) – regie – 5 puncte
 • experiență în domeniu minimum 5 ani – 5 puncte
 • portofoliu de proiecte – 15 puncte:
  • proiecte naționale – 5 puncte
  • proiecte internaționale – 10 puncte
 • selecție în festivaluri – 35 puncte
  • la nivel local – 15 puncte
  • la nivel național și/sau internațional – 20 puncte
 • scurtă prezentare a proiectelor și a ideilor regizorale – 40 puncte

 

Alexandra NOROCEA

Manager de proiect

Lasați un comentariu

Arhivă articole