Politică de confidențialitate

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În această Politică de confidenţialitate veţi găsi toate informaţiile relevante care se aplică utilizării datelor personale ale clienţilor şi utilizatorilor noştri, indiferent de canal sau mijloace (online sau personal) date pe care le utilizaţi pentru a interacţiona cu Teatrul Nottara.

Suntem transparenţi în legătură cu ceea ce facem cu datele dvs. personale, astfel încât să înţelegeţi implicaţiile utilizărilor pe care le dăm sau drepturile pe care le aveţi în legătură cu datele personale:

 • Vă punem la dispoziţie permanent toate informaţiile în această Politică de confidenţialitate pe care le puteţi consulta atunci când consideraţi că este necesar şi în plus,
 • Veţi găsi informaţii despre fiecare prelucrare a datelor personale pe măsură ce veţi interacţiona cu noi.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Teatrul Nottara se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum şi cu reglementările privind protecţia datelor cu caracter personal.

 

CINE SUNTEM?

Suntem Teatrul C.I. Nottara, institutie publică de cultură, aflată în subordinea Primăriei Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Bd. Gheorghe Magheru 20, sector 1, având CUI 4266634 reprezentată de Marinela Ţepuş în calitate de Manager si Gabriel Stănescu în calitate de Contabil-şef.

 

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONALE

Date personale” înseamnă orice informaţie sau informaţii care vă pot identifica direct (de exemplu numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că în categoria datelor personale se regăsesc şi următoarele date: adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferinţele personale şi obiceiurile de cumpărături, conţinutul generat de utilizatori, informaţiile financiare şi informaţiile privind situatţia financiară. Acesta ar putea include şi identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum sţi modulele cookie.

 

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, şergerea sau distrugerea.

 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este Teatrul C.I. Nottara.

 

RESPONSABILUL CU PROTECŢIA DATELOR (DPO)

Teatrul C.I. Nottara, în calitate de operator, in conformitate cu dispozitiile art. art. 37(1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecţia Datelor) a desemnat un Responsabil cu Protecţia Datelor (denumit în continuare “DPO”) în persoana domnului av. Stefan Florin Vasile, acesta având obligaţia de a verifica respectarea prevederilor GDPR în operaţiunile de prelucrare de date efectuate de către operator şi de a reprezenta operatorul în relaţia cu persoanele vizate şi cu Autoritatea de supraveghere.

Persoanele vizate au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, DPO cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politică, utilizând datele de contact de mai jos:

Nume DPO: Stefan Florin Vasile

E-mail DPO: dpo@nottara.ro

Tel. DPO: 0723566043

Adresă de corespondenţă DPO: Bucureşti, sector 1, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 20.

 

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Teatrul C.I. Nottara se obligă să respecte principiile de protecţie a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 • Prelucrate în mod corect, legal şi transparent;
 • Colectate în scopuri specificate, explicite şi legitime;
 • Adecvate, relevante şi limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Corecte şi actualizate;
 • Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidenţiale şi disponibile.

 

TEMEIUL ŞI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • În scopul încheierii şi executării contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă oferim serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparţin.
 • În scopul îndeplinirii unor obligaţii legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligaţii legale.
 • În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

 

NESWSLETTER

Dacă v-aţi abonat la newsletter-ul Teatrului Nottara, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite informatii despre spectacolele si evenimentele teatrului, precum si cu privire la ofertele speciale sau reduceri de preţ ale biletelor de teatru, într-o anumita perioadă.

Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi şterse de îndată, atunci când solicitaţi acest lucru.

 

PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT

Teatrul Nottara va folosi informaţiile pe care le furnizaţi în secţiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, respectiv nume si adresa de e-mail, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.nottara.ro înţelegeţi şi sunteţi de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile din prezenta Politică a Teatrului C.I. Nottara.

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secţiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanţe, să avem obligaţia de a divulga datele dumneavoastră partenerilor cu care Teatrul Nottara colaborează şi/sau altor terţi furnizori de servicii ai Teatrului Nottara.

Cu toate acestea, Teatrul Nottara a adoptat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum şi prelucrarea în conformitate cu cerinţele GDPR a datelor dumneavoastră de către entităţile menţionate anterior.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către alte entităţi terţe doar pe baza consimţământului dumneavoastră expres, cu excepţia situaţiilor în care există o obligaţie legală pentru Teatrul Nottara de a proceda în acest mod.

Teatrul Nottara se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepţia situaţiilor în care există consimţământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza şi în alte scopuri.

 

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERŢI

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului www.nottara.ro sau personal vor putea fi divulgate şi/sau transferate către terţi doar în situaţia în care există consimţământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepţia situaţiilor în care există o obligaţie legală/contractuală pentru Teatrul Nottara de a proceda în acest mod.

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că Teatrul C.I. Nottara este o instituţie publică de cultură aflată în subordinea Primăriei Bucuresti, dispozitiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public fiindu-i aplicabile, astfel că, în anumite circumstanţe, la cererea persoanelor/instituţiilor interesate avem obligaţia de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, conform legii.

Totodată, este posibil ca, în anumite circumstanţe, Teatrul Nottara să aibă obligaţia de a divulga datele dumneavoastră partenerilor cu care acesta colaborează şi/sau altor terţi furnizori de servicii ai Teatrului Nottara.

 

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERţI, ALTE SITE-URI ţI SPONSORI

Site-ul www.nottara.ro poate conţine, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Teatrului Nottara.

Vă rugăm să aveţi în vedere şi să consultaţi politicile privind protecţia datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, Teatrul Nottara neasumându-ţi responsabilitatea cu privire la informaţiile trimise sau colectate de aceste terţe părţi.

 

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

Site-ul www.nottara.ro foloseşte identificatori de tip Cookie. În acest sens puteţi consulta Politica noastră de Cookie, disponibilă pe site, şi vă puteţi exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este mai jos precizat.

 

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

Teatrul Nottara poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deţinem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligaţiile impuse de lege.

Pentru a şti cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

 • Atunci când achiziţionaţi bilete, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relaţiei noastre contractuale;
 • În cazul în care participaţi la o ofertă promoţională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoţionale;
 • În cazul în care ne contactaţi pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 5 ani de la ultima corespondenţă trimisă;
 • În cazul în care creaţi un cont, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitaţi să le ţtergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacţiune activă cu Teatrul Nottara) definită în conformitate cu reglementările ţi îndrumările locale. În acest sens, menţionăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi ţterse la 5 ani după ultima interacţiune cu utilizatorul contului (ca de exemplu, login în contul dumneavoastră);
 • În cazul în care v-aţi oferit consimţământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonaţi sau solicitaţi să le ştergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacţiune activă cu Teatrul Nottara) definite în conformitate cu reglementările şi îndrumările locale. În acest sens, menţionăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt şterse din evidenţele acestor baze de date la 5 ani de la ultima interacţiune cu dumneavoastră;
 • În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să îşi atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) şi pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările şi îndrumările locale.

 

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveţi o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care Teatrul Nottara le prelucrează:

 • Dreptul de acces la datele prelucrate – Aveţi dreptul de a accesa datele personale pe care le deţinem. Solicitarile vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un raspuns.
 • Dreptul la rectificarea datelor – Aveţi dreptul să cereţi ca Datele dumneavoastra să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite şi/sau să le completaţi dacă acestea sunt incomplete.
 • Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – în unele cazuri, aveţi dreptul de a obţine ştergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim fortţaţi să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării – Aveţi dreptul să solicitaţi restricţionarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanţe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, şi anume:

– exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică Teatrul Nottara) să verifice corectitudinea Datelor;

– prelucrarea este ilegală şi persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ştergerii Datelor şi solicită restricţia de utilizare a acestora;

– operatorul (de exemplu, Teatrul Nottara) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărea unor pretenţii legale;

– persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecţii procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz Teatrul Nottara) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (Teatrul Nottara) depăsesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).

 • Dreptul la portabilitatea datelor – Aveţi dreptul să solicitaţi mutarea, copierea sau transferarea datelor personale din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-aţi furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimţământul dumneavoastră sau pe baza unui contract.
 • Dreptul de opoziţie – Vă puteţi opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 • Dreptul de a retrage consimţământul în orice moment – Vă puteţi retrage consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimţământ. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveţi dreptul să depuneţi o plângere în faţa autorităţii de protecţie a datelor din ţara dumneavoastră de reşedinţă sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecţie a datelor oferite de Teatrul C.I. Nottara.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Vă puteţi dezabona sau renuntţa la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai uşor să facetţi acest lucru dând clic pe linkul “dezabonare” în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfăşurăm acţiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terţ – Vă puteţi opune în orice moment prelucării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 • Dreptul de a dezactiva Cookies – aveţi dreptul să dezactivaţi modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar putetţi să le reglaţi uşor modificând setările browserului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcţionalitate a site-urilor web / aplicaţiilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizaţi anumite părţi ale site-urilor noastre. Dacă doriţi să restricţionaţi sau să blocaţi toate cookie-urile stabilite de site-urile web (care vă pot împiedica să utilizaţi anumite părţi ale site-ului) sau orice alte site-uri / aplicaţii, puteţi face acest lucru prin setările browserului. Funcţia Ajutor din browserul dumneavoastră vă va spune cum. Pentru mai multe informaţii, consultaţi următorul link: http://www.aboutcookies.org/;

Vă puteţi exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce priveşte datele personale pe care Teatrul Nottara le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către DPO-ul Teatrului C.I. Nottara. Într-o astfel de situaţie este foarte posibil să solicităm o dovadă a identităţii dumneavoastră.

 

SOLICITĂRI JURIDICE

Accesăm, păstrăm şi oferim informaţiile dumneavoastră autorităţilor de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entităţi:

 • Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credinţă, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credinţă, că răspunsul impus de legile din jurisdicţia respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicţie ţi este conform cu standardele recunoscute la nivel internaţional.
 • Atunci când considerăm, cu bună credinţă, că este necesar pentru: a detecta, a preveni şi a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparţine, încălcări ale condiţiilor sau politicilor noastre sau alte activităţi dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră şi pe alţii, inclusiv în cadrul investigaţiilor sau al anchetelor autorităţilor de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informaţii către şi primim informaţii de la terţi parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul şi alte activităţi dăunătoare în cadrul şi în afara materialelor noastre.

Informaţiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate şi stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligaţii legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigaţii privind posibile încălcări ale condiţiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

 

RELAŢIILE CU ALŢI OPERATORI

În funcţie de context, s-ar putea să ne găsim în situaţia necesităţii absolute de a oferi informaţii la un nivel mai înalt, atât global, cât şi intern sau extern, partenerilor noştri şi celor cu care facem transfer de date cu respectarea Regulamentului mai sus amintit, în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putinţă. Informaţiile controlate de Teatrul Nottara ar putea fi transferate, transmise sau stocate ţi prelucrate în UE sau în alte ţări decât ţara în care locuiţi, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel, precum şi a continua să vă furnizăm materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană şi ne bazăm pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană cu privire la anumite ţări, după caz, în ceea ce priveşte transferurile de date din SEE către Statele Unite şi către alte ţări.

 

SECURITATEA PRELUCRĂRII

Teatrul Nottara a adoptat măsuri tehnice şi organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerinţele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acţiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toţi angajaţii şi colaboratorii Teatrului Nottara, precum şi orice terţe părţi care acţionează în numele şi pe seama Teatrului Nottara sunt obligaţi să respecte confidenţialitatea informaţiilor dumneavoastră şi cerinţele GDPR, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

 

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul Teatrului Nottara poate conţine legături către alte site-uri şi/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea sa. Teatrul Nottara nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la conţinutul acestor site-uri şi, prin urmare, nu va putea fi ţinută răspunzătoare pentru conţinutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informaţiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Teatrul Nottara nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale şi/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

 

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECŢIE ŞI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Este posibil să modificăm informaţiile cuprinse în prezenta Politică de confidenţialitate atunci când vom aprecia că va fi necesar. În acest caz, vă vom comunica în diferite moduri prin intermediul platformei (de exemplu, printr-un anunţ tip banner, printr-o fereastră pop-up sau printr-o notificare push) sau vă vom transmite la adresa de e-mail atunci când modificarea în cauză este importantă pentru confidenţialitatea dvs., astfel încât să puteţi verifica modificările, să le evaluaţi şi, dacă este cazul, să vă opuneţi sau să anulaţi orice serviciu sau funcţionalitate. În orice caz, vă sugerăm să verificaţi periodic prezenta Politică de confidenţialitate pentru cazul în care există modificări minore sau dacă introducem o îmbunătăţire interactivă, profitând de faptul că veţi găsi întotdeauna prezenta Politică ca punct de informare permanent pe Web-ul nostru.

 

CONTACT

Dacă aveţi întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm şi folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriţi să vă exercitatţi oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactaţi accesând datele de contact ale DPO-ului nostru.

 

Arhivă articole