Despre noi

Despre noi

Fondat în 1947, Teatrul „Nottara”, situat pe Bulevardul Magheru, este una dintre cele mai importante instituții de cultură ale Bucureștiului. Inițial purtând numele de Teatrul Armatei, acest teatru tânăr al Bucureștiului perioadei postbelice, n-a funcționat în clădirea de pe Magheru, ci pe strada 13 septembrie, nr. 18. Ulterior, a fost mutat în clădirea de pe principalul bulevard al capitalei, construită de cunoscuta familie Ciulley, căreia cultura română îi datorează enorm, iar în 1960, a primit numele lui C.I. Nottara, o mare personalitate artistică.

Prin urmare, Teatrul „Nottara”, fost Teatrul Armatei a ajuns, în urma naționalizării, să-și desfășoare activitatea, începând cu anul 1948, în clădirea pe care inginerul Liviu Ștefan Ciulley a construit-o pentru copiii lui, Anișoara și Liviu Ciulei, arhitect și unul dintre cei mai importanți regizori ai teatrului românesc.

Încă de la început, teatrul de pe Magheru a avut o trupă de prestigiu, îmbogățindu-se cu nume precum Leny Caler și George Vraca, personalitate artistică ce avea să conducă acest teatru până în anul 1964, anul dispariției lui, punându-și puternic amprenta asupra acestei instituții, care, la acel moment era considerată printre primele trei cele mai bune teatre din București, ceea ce nu era puțin lucru pentru un teatru tânăr. După moartea lui George Vraca, al cărui ultim rol a fost Richard al III-lea, într-un spectacol de referință, la direcţia teatrului a fost numit dramaturgul Horia Lovinescu.

În timpul directoratelor lui George Vraca şi Horia Lovinescu, Teatrul „Nottara” s-a definit ca un teatru de repertoriu, cu o personalitate distinctă în peisajul artistic românesc. În cele peste două decenii legate de prezenţa lui Horia Lovinescu, a ridicat ştacheta ofertelor şi a făcut propuneri incitante în sensul unei extraordinare deschideri culturale, prin promovarea unor estetici noi, căutând să menţină constant publicul aproape. De asemenea, a acordat o atenţie deosebită marelui repertoriu universal, consemnând în istoria sa montări de referinţă cu texte de Shakespeare, Molière, Ibsen, Cehov, Gorki, Dostoievski, Albee, O’Neill, Pirandello, Garcia Lorca, G.B. Shaw, Kafka, Goldoni ş.a.

De Teatrul „Nottara” se leagă în acești 75 de ani de existență mari nume din istoria teatrului românesc, dacă ar fi să-i amintim numai pe Cristea Avram, George Constantin, Ion Dichiseanu, Liliana Tomescu, Gilda Marinescu, Ștefan Iordache, Alexandru Repan, Lucia Mureșan, Melania Cîrje, Ștefan Sileanu, Valeria Seciu…
În prezent, Teatrul „Nottara” este un teatru de repertoriu, o instituție publică de cultură, care-și desfășoară activitatea în subordinea Primăriei Municipiului București și a Consiliului General al Municipiului București și beneficiază de două săli, care poartă numele a două mari personalități care i-au marcat existența, Sala Horia Lovinescu și Sala George Constantin.

Istoric

„Pe B-dul Magheru, se află o clădire remarcabilă prin instituţia care funcţionează în ea, locul Teatrului Constantin I. Nottara. Puţini dintre locuitorii oraşului ştiu că ei datorează siguranţa la cutremur şi trăinicia acestor construcţii, care adăpostesc oameni precum şi valorile deosebite ale societăţii noastre, celui care a înţeles să le construiască cu pricepere şi suflet. L-am numit astfel pe ilustrul inginer constructor Liviu Ciulley, pe nedrept uitat.

Cred că, mai întâi, trebuie să amintim pentru cine a fost realizat [fostul] Teatru Odeon, clădirea în care, astăzi, funcţionează Teatrul C.I. Nottara.

Tânărul Liviu Ciulei, viitorul regizor, era atras de teatru. Tatăl său, inginerul Ciulley, voia să-l facă inginer constructor. În urma negocierilor, povesteşte regizorul, a acceptat să se înscrie la Arhitectură. Cu toate acestea, împreună cu sora sa Ana (Nini), fără ştirea părinţilor, se înscrie şi la cursurile Academiei Regale de Muzică şi Artă Dramatică. În iunie 1945, se prezintă la examenul de absolvire cu un monolog din Henric al IV-lea de Luigi Pirandello, în faţa unei comisii alcătuite din monştri sacri ai teatrului românesc: Marioara Voiculescu, Alice Voinescu, Maria Filotti, Gheorghe Storin, Victor Ion Popa şi rectorul Mihail Jora. Examenul avea loc într-o sală de curs, fără public. Când să înceapă, uşa laterală se deschide şi pe ea intră, cu pardesiul în mână, inginerul Liviu Ciulley, care cere permisiunea să asiste la examen. Evident, era un aranjament cu Marioara Voiculescu, pe care inginerul o cunoştea. Viitorul regizor îşi aminteşte că, în acel moment, a fost pur şi simplu blocat, mai ales că din fire era timid. Cu toate acestea, după o pauză destul de lungă, şi-a luat inima în dinţi şi a spus textul… Emoţia sa a fost însă constructivă. Regizorul Liviu Ciulei apreciază că poate a fost cea mai bună prestaţie a sa.

Comisia a decis şi tânărul Ciulei a luat examenul cu nota 10 pe linie. Acasă, îşi aminteşte el, era la masă cu inginerul Liviu Ciulley, mama şi sora sa. După o tăcere îndelungată, inginerul Liviu Ciulley, spune: Se pare că chestiunea teatrului este o treabă serioasă! Şi pauză… După o pauză de câteva minute în care nu pot descrie prin ce am trecut, spune regizorul, tata spune: Am să-ţi construiesc un teatru.

Şi astfel a apărut după un an, în 1946, teatrul în care astăzi funcţionează Teatrul C.I. Nottara cu cele două săli de spectacol. […] A fost comandat proiectul de arhitectură lui Radu Dudescu, care era arhitectul-şef al Băncii Naţionale şi avea un birou de arhitectură particular în Strada C.A. Rosetti, nr. 43A. Acesta întocmeşte proiectul în trei luni, astfel încât la 31 iulie 1942, cu nr. 06870, este înaintat la Primăria Municipiului Bucureşti – Sectorul I Galben pentru autorizaţia de construcţii. Proiectul de beton armat a fost întocmit de profesorul inginer Aurel A. Beleş. La 26 noiembrie 1942, primarul Sectorului I Galben semnează Autorizaţia de construcţie nr. 9I. Se preciza că se va executa un corp de clădire cu subsol, parter şi 8 etaje din zid cu toate planşeele din beton armat. De asemenea, era specificat faptul că proiectul şi conducerea lucrărilor aparţin arhitectului Radu Dudescu, iar execuţia se va face de Societatea Naţională de Construcţii Sonaco a inginerului Liviu Ciulley. Imobilul este format din două blocuri distincte, care adăpostesc funcţii diferite: blocul din B-dul Take Ionescu, nr. 20 (astăzi B-dul Magheru) şi blocul din Strada Jules Michellet, nr. 2. El a fost proiectat cu spaţii pentru două teatre, spaţii pentru garsoniere şi apartamente, spaţii pentru prăvălii şi pentru diversele instalaţii necesare. Cele două teatre, care funcţionau în el – Teatrul Odeon şi Teatrul Studio – formau un corp care, din punct de vedere volumetric, ocupa subsolul, parterul şi etajele 1, 2 şi 3 din Blocul din Strada Jules Michellet, nr. 2, având pătrunderi parţiale la subsol, parter şi etajele 1 şi 2 în blocul din B-dul Take Ionescu, nr. 20. […]

Sala mare de spectacol – Teatrul Odeon – se desfăşoară la parter pe o suprafaţă de 330 mp, la balcon de 190 mp şi la loji de 80 mp. […] Societatea Naţională de Construcţii Sonaco, a inginerului Liviu Ciulley, va începe construcţia imobilului în campania anului 1943, dar va întâmpina o serie de greutăţi din cauza condiţiilor de război. În luna august 1946, imobilul era terminat la roşu, Teatrul Odeon îşi aştepta inaugurarea în stagiunea de toamnă, Teatrul Studio era finalizat 80%, iar o bună parte din apartamente aveau finisajele terminate […]

În scopul de a întreprinde orice acte şi fapte de comerţ în legătură cu spectacolele teatrale, cinematografice şi muzicale, la 11 mai 1946 se înfiinţează Societatea anonimă română Odeon, cu sediul în Bucureşti, B-dul Take Ionescu, nr. 20. Conform Actului constitutiv – publicat în Monitorul Oficial nr. 146/27 iunie 1946 -, Societatea avea ca membri fondatori pe: ing. Liviu I. Ciulley, Nicolae Ottescu, Corneliu Moldovanu, Dan Bunescu, Ion I. Ciulley şi Anişoara Bunescu (n. Ciulley). Capitalul social al Societăţii, la creare, a fost de 15.000.000 lei, împărţiţi în 1.500 acţiuni nominale a câte 10.000 lei fiecare.

În imobilul prezentat mai sus va funcţiona, pentru scurtă vreme, Teatrul Odeon, care-şi va deschide porţile în noiembrie 1946 cu spectacolul Visul unei nopţi de vară de William Shakespeare, pus în scenă de Ion Şahighian.

Aici îşi va face debutul regizorul Liviu Ciulei cu piesa Poveste stranie / Strange. Cea de-a doua stagiune, din anul 1947, continuă seria succeselor. Din păcate, la puţin timp după recunoaşterea Guvernului Dr. Petru Groza de către Occident, consecinţele preluării definitive a puterii de către comunişti au devenit din ce în ce mai vizibile. În vara anului 1948, după naţionalizare, Teatrul Odeon este desfiinţat, aici instalându-se Teatrul Armatei. Ulterior, teatrul va prelua numele actorului şi pedagogului C.I. Nottara, nume sub care este cunoscut şi astăzi. Am speranţa că cei ce vor citi aceste rânduri îşi vor îndrepta un gând de recunoştinţă către inginerul Liviu Ciulley, atunci când se vor afla în acest lăcaş de artă.”

(Extrase din volumul Liviu Ciulley – un reper de Nicolae Şt. Noica, Editura Vremea, Bucureşti, 2011)

În 15 octombrie 1946, se inaugura Sala Mare a Teatrului Odeon (actualul C.I. Nottara, aflat pe B-dul Magheru, nr. 20), cu spectacolul Visul unei nopţi de vară de William Shakespeare, în regia lui Ion Şahighian, care fusese desemnat de către tatăl lui Liviu Ciulei să fie şi conducător artistic al teatrului. Astfel, inginerul Ciulley reuşise să îşi ţină promisiunea faţă de copiii săi, Ana şi Liviu, care erau îndrăgostiţi de arta scenică: le construise un teatru adevărat.

Debutul lui Ciulei în calitate de director de scenă se leagă de un „spectacol ciudat, intitulat chiar Strange, cea de-a doua montare de la Odeon. A fost o propunere îndrăzneaţă, o piesă scrisă de colegul şi prietenul meu George Marcovici, dar care s-a ascuns sub pseudonimul de Richard G. Hamon…”, îşi amintea marele artist.

În ciuda greutăţilor financiare, Odeonul face eforturi uriaşe pentru a susţine noua propunere scenică a lui Ion Şahighian, o versiune după Anna Karenina de Lev Tolstoi.

Au mai fost realizate pe scena mare, în prima stagiune, spectacolele Fanny de Marcel Pagnol (jucată cu titlul Copilul), în regia Luciei Sturdza Bulandra, şi Golden Boy de Clifford Odets, montat de Ion Sava.

Paralel cu scena mare, unde se proiectau şi filme, a fost deschisă şi scena mică, Studioul teatrului, cel proiectat şi amenajat pentru experimente artistice.

Dacă inaugurarea Odeonului s-a realizat cu Visul unei nopţi de vară, cea a Studioului a beneficiat de o piesă românească, Ave Maria de Mircea Ştefănescu, tot în regia lui Ion Şahighian. Aici, la Sala Mică, în prima stagiune, Liviu Ciulei va apărea pe afiş doar ca scenograf la spectacolul Mariettei Sadova, Scumpa mea Ruth de Norman Krasna.

Următoarea stagiune teatrală, 1947-1948, avea să fie marcată de stabilizarea monetară din august 1947. Apăreau probleme complicate din punct de vedere financiar, iar teatrele particulare erau nevoite să caute soluţii pentru a rezista. Şi astfel, Teatrul Odeon renunţă la serviciile lui Ion Şahighian, în favoarea Mariettei Sadova, angajată ca regizor şi conducător artistic. Ea va modifica componenţa trupei, invitând-o, în primul rând, pe Clody Berthola, cea care avea să însemne un capitol important în viaţa lui Liviu Ciulei. Stagiunea se deschide cu spectacolul Îmi amintesc de mama de John van Drutten, unde Liviu Ciulei este interpret şi scenograf, în timp ce în a doua producţie, Cei din urmă de Maxim Gorki, va fi numai actor.

Instaurarea regimului comunist va genera profunde şi dramatice schimbări în dinamica vieţii teatrale de la noi. Naţionalizarea din 1948 va determina dispariţia rapidă a teatrelor particulare şi apariţia pe tot cuprinsul ţării a teatrelor de stat.

În aceste condiţii, valorosul colectiv al Odeonului va fi preluat, în mare parte, de Lucia Sturdza Bulandra, noua directoare a Teatrului Municipal. Debutul stagiunii 1948-1949 îi va găsi în acest teatru pe: Dan Nasta, Dem. Savu, Clody Berthola, Corina Constantinescu, Marieta Rareş, Liviu Ciulei, Nicolae Tomazoglu şi Florin Stroe.

Teatrul C.I. Nottara a fost fondat în 1947, ca Teatrul Armatei, căpătând mai târziu, în 1960, drept patronimic, numele marelui actor român Constantin I. Nottara.

Primul director al Teatrului C.I. Nottara a fost George Vraca (1960), nume de prestigiu al scenei româneşti. În 1964, după moartea lui Vraca, al cărui ultim rol a fost în montarea lui Ion Şahighian, Richard al III-lea de William Shakespeare, la direcţia teatrului a fost numit dramaturgul Horia Lovinescu, care se va afla în această funcţie până la moartea sa (16 septembrie 1983).

George Vraca (n. 25 noiembrie 1896, Bucureşti – d. 17 aprilie 1964, Bucureşti) a fost un renumit actor român, unul dintre numele mari ale scenei româneşti. A absolvit cursurile Conservatorului de artă dramatică. S-a remarcat prin interpretarea unor roluri principale din repertoriul clasic şi modern, universal şi naţional (Hamlet, Visul unei nopţi de vară, Cum vă place, Neguţătorul din Veneţia, Macbeth, Richard al III-lea de William Shakespeare, Din jale se întrupează Electra de Eugene O’Neill, Vlaicu-Vodă de Alexandru Davila, Fântâna Blanduziei de Vasile Alecsandri etc.).

Amintim câteva dintre spectacolele care au avut premiera pe scena Teatrului C.I. Nottara în perioada directoratului său: Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, regia: George Rafael (1960); Antoniu şi Cleopatra de William Shakespeare, regia: George Teodorescu (1961); Fraţii Karamazov, după F.M. Dostoievski, regia: George Teodorescu (1962); Steaua polară de Sergiu Fărcăşan, regia: Radu Penciulescu (1962); Casa cu două intrări de Calderón de la Barca, regia: Mircea Avram (1963); Unchiul Vanea de A.P. Cehov, regia: Ion Olteanu (1963); Peer Gynt de Henrik Ibsen, regia: George Rafael (1963); Act veneţian de Camil Petrescu, regia: Emil Mandric (1963); Richard al III-lea de William Shakespeare, regia: Ion Şahighian (1964).

Roluri în teatru: Paznicul bătrân, Cocoşul negru de Victor Eftimiu; Vancheme, Cafeneaua cea mică de Tristan Bernard; Rolsby, Raffles de Hornung şi Presbrey; Cuţui Ghiţă, Tudor Vladimirescu de Nicolae Iorga; Roller, Hoţii de Friedrich Schiller; Karl Mohr, Tâlharii de Friedrich von Schiller; Regele Franţei, Regele Lear de William Shakespeare; Montazzo, Ruy-Blas de Victor Hugo; Unul din seniorii scoţieni, Macbeth de William Shakespeare; Lysander, Visul unei nopţi de vară de William Shakespeare; Iisus, Iisus de Nicolae Iorga; Faust, Faust de Johann Wolfgang von Goethe; Oswald, Strigoii de Henrik Ibsen; Romeo, Romeo şi Julieta de Shakespeare; Hypolit, Fedra de Jean Racine; Prizonierul, Lupii de aramă de Adrian Maniu; Jacques, Cum vă place? de William Shakespeare; Leonard Charters, Cuceritorul de G.B. Shaw; Troilus, Troilus și Cresida de William Shakespeare; Vaska Pepel, Azilul de noapte de Maxim Gorki; Nae Girimea, D`ale carnavalului de I.L. Caragiale; Hamlet, Hamlet de William Shakespeare; Oedip, Oedip de Sofocle; Maxim de Winter, Rebecca de Daphné du Maurier; Etienne Feriand, Îndrăgostita de Georges de Porto-Riche; Ezra Mannon și Orin Mannon, Din jale s-a întrupat Electra de Eugene O‘Neill; Colonel Pickering, Pygmalion de G.B. Shaw; Fernando Gomez, Fântâna turmelor de Lope de Vega; Vlaicu, Vlaicu-Vodă de Alexandru Davila; Horaţiu, Fântâna Blanduziei de Vasile Alecsandri; Manole, Meșterul Manole de Laurenţiu Fulga; Ovidiu, Ovidiu de Vasile Alecsandri; Povestitorul, Primăvara de Aurel Mihale; Richard al III-lea, Richard al III-lea de William Shakespeare; Dr. Tokeramo, Taifunul de Melchior Lengyel.

Viaţa lui de actor n-a cunoscut şovăieli şi pauze: avea în el pregătită puterea de afirmare întreagă şi conturul unei medalii, care zăcută mii de timpuri în piatră, iese la lumină cu strălucirea ei de început. Talent interior şi de tenacitate metalică, Vraca era gata făurit şi complet, când a intrat din culise în spectacol. (Tudor Arghezi)

Horia Lovinescu a fost timp de aproape două decenii directorul Teatrului C.I. Nottara (1964-1983). Dramaturg remarcabil, care a făcut concesii regimului, a rămas, totuşi, un spirit liber, creator al unui valoros teatru de idei. Piesele sale, nu foarte numeroase, au o excepţională calitate a verbului şi o tăietură aristocratică a personajelor. (Dan Stanca, ziarul Lumina, 6 august 2013)

Când a preluat conducerea Teatrului Nottara, Horia Lovinescu avea un loc bine definit în breasla teatrului românesc. Chiar dacă cele câteva piese intrate în circulaţie de la debutul său târziu, în 1953, nu exprimau exact credinţele intime ale intelectualului şi scriitorului de rafinată condiţie, ataşat unei filosofii nu tocmai potrivită vremurilor în care a trăit. (E cunoscută pasiunea sa pentru poezia lui Rimbaud, căruia i-a dedicat şi un eseu-teză de doctorat.) […]

Abil dirijor al construcţiei dramatice de sorginte clasică, cu o viziune scenică adecvată regulilor acesteia, autorul se afirmase ca un adept al teatrului realist psihologic, verbalizat din abundenţă, cu situaţii teatrale, însă, riguros structurate şi conduse, cu personaje viabile a căror biografie sugera adesea concreteţea spaţiului românesc. (din Viaţa pe o scândură de Doina Papp, volum editat de AFIR, Bucureşti, 2000, pag. 41)

Iată o cronologie a spectacolelor cu piesele sale, montate la Teatrul C.I. Nottara: Omul care şi-a pierdut omenia, regia: Dan Nasta (1965); Petru Rareş (Locţiitorul), regia: Sorana Coroamă-Stanca (1967); O casă onorabilă, regia: Lucian Giurchescu (1968); Şi eu am fost în Arcadia, regia: Dan Nasta (1971); Omul care…, regia: George Rafael (1971); Paradisul, regia: Dan Micu (1974); Ultima cursă, regia: George Rafael (1974); Patima fără sfârşit (Sângele), regia: George Rafael (1977); Jocul vieţii şi al morţii în deşertul de cenuşă, regia: Dan Micu (1979); Noaptea umbrelor, regia: Dan Nasta (1980); Karamazovii, după F.M. Dostoievski, regia: Dan Micu (1981); Negru şi roşu, regia: Dan Micu (1983); Citadela sfărâmată, regia: Mihai Berechet (1984); Al patrulea anotimp, regia: Dan Micu (1989).

Vreme de douăzeci de ani, Horia Lovinescu s-a menţinut în prim planul vieţii literare ca dramaturg şi datorită şansei de a se întâlni cu un Teatru, cu o trupă, care l-a înţeles, l-a iubit şi l-a urmat cu credinţă. Împreună au scris o filă de istorie care nu poate fi ignorată. (din Viaţa pe o scândură de Doina Papp, volum editat de AFIR, Bucureşti, 2000, pag. 44)

Începând cu directoratele lui George Vraca şi Horia Lovinescu, Teatrul C.I. Nottara s-a definit ca instituţie de repertoriu, cu o personalitate distinctă în peisajul artistic românesc. Datorită valorii echipei sale, Teatrul C.I. Nottara a reuşit să-şi atragă un public fidel. Fără a-şi nega vreo clipă caracterul popular, instituţia a reuşit să menţină, între cele 370 de titluri din dramaturgia românească şi universală, propuse publicului de-a lungul celor 68 de ani de existenţă, un echilibru benefic între divertisment şi tematica filosofică, între râsul eliberator şi gravitatea problemelor existenţiale.

În special, în cele peste două decenii legate de prezenţa lui Horia Lovinescu, Teatrul C.I. Nottara a ridicat ştacheta ofertelor şi a făcut propuneri incitante în scopul unei deschideri culturale, prin înnoire problematică şi estetică, menţinându-şi constant ridicată audienţa la public.

De asemenea, a acordat o atenţie deosebită marelui repertoriu universal, consemnând în istoria sa montări de referinţă cu texte de William Shakespeare, J.-B.P. Molière, Henrik Ibsen, A.P. Cehov, Maxim Gorki, Feodor M. Dostoievski, Edward Albee, Eugene O’Neill, Luigi Pirandello, Federico Garcia Lorca, George Bernard Shaw, Franz Kafka, Carlo Goldoni, Nikolai Gogol ş.a.

Tot aici au fost abordate pagini relevante ale dramaturgiei clasice româneşti: Vasile Alecsandri, I.L. Caragiale, Camil Petrescu, Mircea Ştefănescu, Tudor Muşatescu sau Victor Eftimiu. Au avut loc şi premierele absolute ale majorităţii pieselor lui Horia Lovinescu; au fost jucate creaţiile celor mai importanţi autori români, fiind lansaţi şi numeroşi dramaturgi contemporani.

Fost diplomat la Moscova, în perioada comunistă, Maxim Crișan era un intelectual, care a ştiut să păstreze relaţiile cu structurile de partid de atunci, fiind un foarte bun administrator şi având norocul de a poseda o origine sănătoasă. Iniţial a făcut parte dintr-un binom celebru, aflându-se alături de Liviu Ciulei la conducerea Teatrului Bulandra. De altminteri, cei doi, împreună cu Toma Caragiu, secretar de partid al teatrului în anul 1972, au fost demiși în bloc, după interzicerea montării lui Lucian Pintilie, Revizorul de N.V. Gogol.

După acest episod, trist pentru teatrul românesc, Maxim Crișan a fost numit în funcţia de director adjunct la Teatrul Nottara, care era condus pe atunci de Horia Lovinescu. Iubitor de valori, cunoscător al meandrelor unei instituţii teatrale, Maxim Crişan a fost un director apreciat de actorii mari ai teatrului, pe care i-a ajutat în construirea unor cariere artistice solide.

Iată câteva amintiri din cartea Doinei Papp, O poveste cu Horațiu (Editura ALLFA, 2013): Peste câteva zile eram în biroul directorului interimar, Maxim Crișan, și el debarcat aici de pe vasul-amiral Bulandra, după istoria cu Revizorul. Între Horațiu Mălăele și acest domn Kissinger al teatrului, cum era poreclit, jumătate informații, jumătate relații, se legase o prietenie fără ifose. Acesta nu-l lăsa la greu pe actor. Mi-aduc aminte că într-o zi l-am găsit pe directorul, cu vederea împuținată de un glaucom avansat, formând pe dibuite un număr din Franța, de la Bordeaux, parcă, unde Horațiu ar fi trebuit să se opereze la coloană. Vorbea în fiecare dimineaţă cu actorii lui preferați, cum era Horațiu […]

Perioadele în care a gestionat treburile curente ale Teatrului C.I. Nottara, în calitate de director interimar, au fost septembrie 1983-iunie 1984 şi 1995-1997.

În stagiunea 1983-1984, teatrul a avut următoarele premiere: Trăsura la scară de Mihai Ispirescu, regia: Dan Micu (1983); Aceşti îngeri trişti de Dumitru Radu Popescu, regia: Mircea Cornişteanu (1983); Fire de poet de Eugene O`Neill, regia: Sanda Manu (1984); Jocul de-a vacanţa de Mihail Sebastian, regia: Alexandru Dabija (1984); Citadela sfărâmată de Horia Lovinescu, regia: Mihai Berechet (1984); Ex de Aldo Nicolaj, regia: Mircea Cornişteanu (1984).

Teatrul C.I. Nottara a dobândit, de-a lungul anilor, numeroase premii naţionale şi internaţionale, reprezentând arta românească la mari festivaluri din lumea întreagă, în Franţa, Anglia, Rusia, Germania, Mexic, Grecia, Argentina, Chile, Uruguay, Ucraina, Portugalia, Ungaria, Canada, SUA, Austria, Bulgaria. Principalul său patrimoniu îl constituie echipa de actori, majoritatea desfăşurându-şi aici o bună parte din cariera profesională, completată de creaţii în cinematografie, televiziune şi radio.

După primul interimat al lui Maxim Crişan, din iunie 1984, la conducerea teatrului este numit Ion Brad, fost ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României la Atena (1973-1982) şi ambasador cu însărcinări speciale în Ministerul Afacerilor Externe, între anii 1983-1984. El a promovat şi încurajat colaborarea cu actorii şi regizorii importanți: George Constantin, Alexandru Repan, Ion Dichiseanu, Emil Hossu, Mircea Diaconu, Gilda Marinescu, Lucia Mureșan, Dana Dogaru, Dan Micu, Alexandru Dabija şi alţii.

Opera sa cuprinde proză, teatru, traduceri, memorialistică și poezie. Este diplomat și scriitor, absolvent al Facultății de Filologie din Cluj-Napoca.

Ion Brad este laureat al premiilor Transilvania (1999), Opera Omnia (Sibiu, 2008), al Premiului Uniunii Scriitorilor pentru volumul Cele patru anotimpuri (1972) și al Academiei Române pentru volumul Cu timpul meu.

În anii directoratului său, pe scena Nottara-ului au montat regizori importanţi pe texte ale clasicilor noştri şi străini, dar şi dramaturgie contemporană autohtonă. Dintre aceste producţii, amintim câteva dintre ele: Variaţiuni pe tema dragostei de Aliosin Samuil, regia: Mircea Cornişteanu (1984); Olelie; Vânătorii de Ion Băieşu şi Fănuş Neagu, regia: Ion Cojar (1985); Cum vă place de William Shakespeare, regia: Dan Micu (1985); Amintirile Sarei Bernhardt de John Murrell, regia: Mihai Berechet (1985); Maria norilor de Odysseas, regia: Cristian Munteanu (1985); Scapino de J.-B.P. Molière, regia: Alexandru Dabija (1985); Concurs de împrejurări de Adrian Dohotaru, regia: Nicolae Scarlat (1986); Ultimul bal de Ion Brad şi Dan Micu, regia: Dan Micu (1986); Floare de cactus de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, regia: Mircea Cornişteanu (1986); O noapte furtunoasă de I.L. Caragiale, regia: Dan Micu (1987); Livada de vişini de A.P. Cehov, regia: Dominic Dembinski (1988); Într-o dimineaţă de Mihai Ispirescu, regia: Dan Micu (1988); Taifun de Yui Tzao, regia: Alexandru Dabija (1988).

În ianuarie 1990, Andrei Pleşu, ministrul Culturii din acea perioadă, îl numeşte la conducerea Teatrului C.I. Nottara pe esteticianul şi traducătorul Victor Ernest Maşek. El a reuşit să gestioneze cu eleganţă şi inspiraţie, până în 1995, destinul artistic al trupei de actori.

Într-o perioadă de mari schimbări legislative, economice, politice, de apariţie a unor tendinţe noi la nivelul mentalităţilor de breaslă şi individuale, Victor Ernest Maşek a avut capacitatea de a gestiona cu abilitate deruta, tensiunile, frustrările anilor `90, care se făceau simţite cu prisosinţă şi în teatru. Descoperim în acei ani un repertoriu divers, îndrăzneţ, care împleteşte inspirat textul clasic universal şi românesc cu cel aşa-zis de sertar, dar şi cu tendinţele de… ultimă oră. Este o perioadă de recuperări în toate teatrele din România, unde nici Teatrul C.I. Nottara, fireşte, nu face excepţie.

În anul 1965 a absolvit Facultatea de Filosofie din Bucureşti.

Victor Ernest Maşek considera că opera de artă este concepută, în perimetrul tipologic al esteticii receptării, ca produs finit, semn plurivoc (el folosea cu precădere termenul de supersemn), văzut într-un specific orizont de aşteptare, cu accentul pus pe interacţiunea dintre produsul finit şi publicul receptor.

Amintim câteva dintre titlurile jucate aici şi numele regizorilor care au onorat scena Nottara-ului în mandatul lui Victor Ernest Maşek: Henric al IV-lea de Luigi Pirandello, regia: Dominic Dembinski (1990); Păguboşii de Miron Radu Paraschivescu, regia: Gelu Colceag (1990); Luv (Amor American) de Murray Schisgal, regia: Nae Caranfil (1990); Sinucigaşul de Nikolai Erdman, regia: Cornel Mihalache (1990); Un regat pentru un asasin de Peter Karvas, regia: Tudor Mărăscu (1991); Ospăţul lui Balthazar de Benjamin Fundoianu, regia: Alexandru Dabija (1991); Anul viitor la aceeaşi oră de Bernard Slade, regia: Mihai Berechet (1991); Regele moare de Eugène Ionesco, regia: Dominic Dembinski (1991); Transfer de personalitate de Dumitru Solomon, regia: Mircea Cornişteanu (1991); Şantaj de Ludmila Razumovskaia, regia: Dominic Dembinski (1992); Nora de Henrik Ibsen, regia: Mircea Cornişteanu (1992); Actori şi trădători de Tom Stoppard, regia: Tudor Mărăscu (1992); Arşiţa şi viscolul de Mihai Ispirescu, regia: Dominic Dembinski (1993); Underground de Maxim Gorki, regia: Alexandru Repan (1993); Puricele de Georges Feydeau, regia: Horaţiu Mălăiele (1993); Scrisori de dragoste de Albert Ramsdell Gurney, regia: Mircea Cornişteanu (1993); Prinţul negru de Iris Murdoch, regia: Cornel Todea (1994); Avarul de J.-B.P. Molière, regia: Mircea Cornişteanu (1994); Îngrijitorul de Harold Pinter, regia: Constantin Rădoacă (1994); Întâlnire la Senlis de Jean Anouilh, regia: Geo Saizescu (1994); Doctorul minune de Hristache Popescu, regia: Ion Lucian (1995); Pygmalion de George Bernard Shaw, regia: Dominic Dembinski (1995); Thomas Becket de Jean Anouilh, regia: Alexandru Repan (1995); Revizorul de Nikolai Vasilievici Gogol, regia: Mircea Cornişteanu (1995); Două femei celebre; Eva şi Clara de Robert David MacDonald, regia: Petre Bokor (1995); Doi pe o bancă de Alexandr Ghelman, regia: Tudor Mărăscu (1995).

Între 1995 şi 1997, activitatea teatrului a fost coordonată de Maxim Crişan. În această perioadă, importanţi oameni de teatru au montat pe scena Teatrului Nottara. Iată o scurtă listă, selectivă, cu producţii ale celor două stagiuni: Doi pe o bancă de Alexandr Ghelman, regia: Tudor Mărăscu (1995); O noapte furtunoasă de I.L. Caragiale, regia: Dan Micu (1996); Aşteptându-l pe Godot de Samuel Beckett, regia: Dominic Dembinski (1996); Doi tineri din Verona de William Shakespeare, regia: Cătălin Naum (1996); Cerere în căsătorie de A.P. Cehov, regia: Gavriil Pinte (1997); Maria Callas – La Divina de Terrence McNally, regia: Radu Gabrea (1997).

După cel de-al doilea interimat al lui Maxim Crişan, scaunul directorial al Teatrului C.I. Nottara a fost ocupat de Vlad Rădescu (din 1997 până în anul 2000).

Cunoscut din filmul lui Gheorghe Vitanidis, Ciprian Porumbescu (1973), unde a interpretat rolul principal, Rădescu este absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale, specializarea: actorie, la clasa profesorilor Sanda Manu și Geta Angheluță (1975). Din anul 1997, în urma concursului organizat, Vlad Rădescu va fi directorul Teatrului C.I. Nottara până în anul 2000.

În acea perioadă, două dintre producţiile teatrului au fost selecţionate la Premiile Galei UNITER. Astfel, la ediţia a VII-a, Valeria Seciu este nominalizată la categoria Cea mai bună actriţă, pentru rolul Mary Cavan din Lungul drum al zilei către noapte de Eugene O`Neill, regia: Alexandru Dabija (1998), iar Dragoș Buhagiar și Irina Solomon au fost nominalizaţi pentru Cea mai bună scenografie, pentru creaţia din acelaşi spectacol. La ediția a VIII-a a Galei, Dan Puric a fost nominalizat pentru Cea mai bună regie a spectacolului Costumele!… (1999).

Timp de 8 luni, între 6 iunie 2000 şi 13 februarie 2001, regizorul Nicolae Scarlat a încercat să revigoreze activitatea Nottara-ului, preluând conducerea instituţiei. Este absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, specializarea: regie de teatru, la clasa profesorului Radu Penciulescu (1972).

Realizator a peste 60 de spectacole pe diferite scene din țară, Nicolae Scarlat a fost directorul Teatrului Tineretului din Piatra Neamț şi al festivalului organizat aici (1991-1995), director al Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București – ArCuB (1996-2005) și director general adjunct al Teatrului Național I.L. Caragiale din București (2006-2010).

În perioada scurtului său directorat la Nottara, repertoriul a primit noi producţii, dintre care amintim: Cu capu` de nicovală de Miloš Nicolić, regia: Horaţiu Mălăele; Scrisoare de dragoste ca un supliciu chinezesc de Fernando Arrabal, regia: Radu Dinulescu; Travestirea de Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, regia: Alexandru Nicolae; Frumos e în septembrie la Veneția; Cine pe cine mântuiește de Teodor Mazilu, regia: Nicolae Scarlat; Larry Thompson, tragedia unei tinereți sau Show Must Go On de Dušan Kovačević, regia: Mara Pașici Manolescu; Dansolitude, regia: Florin Fieroiu.

Seria scurtelor mandate de director a continuat cu cel al lui Vladimir Găitan (13 februarie 2001-20 iunie 2001). Absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, el a debutat în perioada studenţiei, în filmul regizat de Lucian Pintilie, Reconstituirea (1968). A fost solicitat să joace în peste 30 de filme și în numeroase filme de televiziune. Toată cariera sa artistică este legată de scena Teatrului de Comedie.

Mircea Diaconu a ocupat postul de director al Teatrului C.I. Nottara în perioada iulie 2001-noiembrie 2011. În acest răstimp, teatrul a avut proiecte ambiţioase pe care a reuşit să le materializeze având sprijinul unei trupe de actori talentaţi. Prin aducerea unor regizori importanţi, care au pus în scenă texte valoroase, instituţia a intrat în competiţia celor mai râvnite premii ale teatrului românesc. Astfel, la ediţia a XIV-a a Galei Premiilor UNITER, desfăşurată în seara de 3 aprilie 2006, Marius Stănescu a fost nominalizat la categoria Cel mai bun actor în rol principal, pentru rolul Contele Romeo Daddi din spectacolul Nu se ştie cum de Luigi Pirandello, regia: László Bocsárdi, iar József Bartha a fost nominalizat la categoria Cea mai bună scenografie, pentru decorul aceleaşi producţii.

Peste trei ani, la ediţia din 2009 a Galei Premiilor UNITER, Teatrul C.I. Nottara a beneficiat de mai multe nominalizări pentru spectacolul Aniversarea de Thomas Vinterberg şi Mogens Rukov: Ştefan Caragiu pentru scenografie, Catrinel Dumitrescu pentru rolul secundar Else, Vlad Massaci pentru regie, iar producţia pentru Cel mai bun spectacol.

Teatrul C.I. Nottara a fost prezent la cele mai importante festivaluri de gen din ţară şi a efectuat numeroase turnee în Europa. Demnă de reţinut este participarea la stagiunea Centrului Barbican dedicată producţiilor internaţionale, BITE (Barbican International Theatre Events), când spectacolul Aniversarea de Thomas Vinterberg şi Mogens Rukov a avut zece reprezentaţii în luna noiembrie 2011, la Barbican Centre. Turneul Teatrului C.I. Nottara a marcat astfel o revenire a teatrului românesc în Londra, după o absenţă de mai bine de un deceniu.

Pe cele două scene ale teatrului, au fost invitaţi să monteze importanţi regizori, precum: Felix Alexa (Hora iubirilor de Arthur Schnitzler, 2002 şi Leonce şi Lena de Georg Büchner, 2004), Dinu Cernescu (Titanic Vals de Tudor Muşatescu, 2002 şi Sărbători fericite de Jean Poiret, 2002), Claudiu Goga (Romeo şi Jeannette de Jean Anouilh, 2002, Variaţiuni enigmatice de Eric-Emmanuel Schmitt, în 2003, Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt, 2006 şi Antigona de Jean Anouilh, 2008), Alexandru Dabija (Înşir`te mărgărite de Victor Eftimiu, 2003), Mircea Cornişteanu (Soţul păcălit de J.-B.P. Molière, 2002), Lucian Giurchescu (Jocul dragostei şi al morţii de Romain Rolland, 2004), László Bocsárdi (Nu se ştie cum de Luigi Pirandello, 2005), Radu Afrim (Cheek to Cheek de Jonas Gardell, 2005), Ada Lupu (Minciuna din mine de Tom Shepard, 2002 şi Prăpăstiile Bucureştilor, după Matei Millo, 2003), Vlad Massaci (Aniversarea de Thomas Vinterberg şi Mogens Rukov, 2009), Petre Bokor (Miresele căpitanului de Larry Gelbart și Burt Shevelove, 2002, Război şi pace, după Lev Nikolaevici Tolstoi, 2003, Scandal la Operă! de Ken Ludwig, 2006, Blues (Execuţie în direct) de Arthur Miller, 2008), Alexandru Berceanu (Uzina de plăceri S.A. de Valentin Nicolau, 2002), Alice Barb (Doamna nevăzută de Calderón de la Barca, 2002).

Iată şi lista (selectivă) a spectacolelor care au intrat în repertoriul teatrului alături de cele amintite mai sus: Oscar de Claude Magnier, regia: Alice Barb (2001); Operele complete ale lui WLM ȘXPR (prescurtate) de Jess Borgeson, Adam Long și Daniel Singer, regia: Petre Bokor (2001); Vino la pod, iubita mea! de Gábor Kiszely, regia: Alexandru Repan (2001); Castelul de Franz Kafka, regia: Ţino Geirun (2003); Sub zodia turnătorului de Jean-Claude Carriere, regia: Octavian Greavu (2003); Eden de Eugene O`Brien, regia: Ada Navrot (2003); Iona de Marin Sorescu, regia: Mona Gavrilaş (2004); Bigudiuri de Mimi Brănescu, regia: Radu Nichifor (2004); Capul de răţoi de George Ciprian, regia: Răzvan Dincă (2004); De trei ori dragoste, un triptic având la bază Vânt de toamnă, după drama japoneză Nô Hanjo de Motokiyo Zeami, Libertate pentru o noapte, după o comedie tradiţională japoneză Kyogen, ambele adaptate de regizoarea Ulrike Döpfer, şi Play de Samuel Beckett, regia: Ulrike Döpfer (2005); Pădurea de Aleksandr Nikolaevici Ostrovski, regia: Tudor Mărăscu (2005); Hangiţa de Carlo Goldoni, regia: Ţino Geirun (2005); Petrecere într-un pian cu coadă de Mihai Ispirescu, regia: Alexandru Repan (2005); Cabinierul de Ronald Harwood, regia: Marcel Ţop (2006); Opera de trei parale de Bertolt Brecht, regia: Diana Lupescu (2009); True West, de Sam Shepard, regia: Alexandru Mâzgăreanu (2010); Umor, amor, fior de dor… în Bucureşti, regia: Diana Lupescu (2010); Kabaret – Nostalgie în două părţi (coproducţie cu Opera Naţională Bucureşti şi Opera Naţională Română din Iaşi), regia: Yvette Bozsik (2010); Nu vorbiţi cu actorii de Tom Dudzick şi Vacanţă în Guadelupa de Pierre Sauvil şi Éric Assous, ambele în regia Dianei Lupescu (2011).

Din noiembrie 2011, a început perioada de interimat a Marinelei Ţepuş, care a luat sfârşit în 2013, după ce Primăria Municipiului Bucureşti a organizat concurs pentru ocuparea postului vacant de manager al Teatrului C.I. Nottara, iar câştigător a fost desemnată doamna Marinela Ţepuş.

Realizările Teatrului Nottara din ultimii patru ani se regăsesc la fiecare din secţiunile site-ului, pe care vă invităm să le vizitaţi.

Teatrul C.I. Nottara funcţionează ca o instituţie de spectacole de repertoriu (cf. Ordonanţei Guvernului nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare), cu un colectiv artistic care are în componenţa sa 35 de actori angajaţi, doi regizori, un scenograf, şi cu o echipă tehnică şi administrativă de 85 de membri.

În fiecare stagiune, repertoriul cuprinde în jur de 25 de titluri cumulat pe cele două scene, atât la Sala Horia Lovinescu – cu o capacitate de 339 de locuri şi o scenă italiană (deschidere: 7,40m; adâncime: 8,40m), cât şi la Sala Studio – George Constantin – un spaţiu elegant şi funcţional cu maximum 100 de locuri (dimensiunile scenei de aproximativ: deschidere – 7m; adâncime: 7,5m).

George VRACA: 1960-1964
Horia LOVINESCU: 1964-16 septembrie 1983
Maxim CRIŞAN, director interimar: septembrie 1983-iunie 1984
Ion BRAD: iunie 1984-ianuarie 1990
Victor Ernest MAŞEK: 1990-1995
Maxim CRIŞAN, director interimar: 1995-1997
Vlad RĂDESCU: 1997-2000
Nicolae SCARLAT: 6 iunie 2000-13 februarie 2001
Vladimir GĂITAN: 13 februarie 2001-20 iunie 2001
Mircea DIACONU: iulie 2001-noiembrie 2011
Marinela ŢEPUŞ, director interimar: decembrie 2011-2013
Marinela ŢEPUŞ: 2013 – mai 2022
Alexandru MÂZGĂREANU: mai 2022 – prezent

Povestea Teatrului Nottara

„Pe B-dul Magheru, se află o clădire remarcabilă prin instituţia care funcţionează în ea, locul Teatrului Constantin I. Nottara. Puţini dintre locuitorii oraşului ştiu că ei datorează siguranţa la cutremur şi trăinicia acestor construcţii, care adăpostesc oameni precum şi valorile deosebite ale societăţii noastre, celui care a înţeles să le construiască cu pricepere şi suflet. L-am numit astfel pe ilustrul inginer constructor Liviu Ciulley, pe nedrept uitat.

Cred că, mai întâi, trebuie să amintim pentru cine a fost realizat [fostul] Teatru Odeon, clădirea în care, astăzi, funcţionează Teatrul C.I. Nottara.

Tânărul Liviu Ciulei, viitorul regizor, era atras de teatru. Tatăl său, inginerul Ciulley, voia să-l facă inginer constructor. În urma negocierilor, povesteşte regizorul, a acceptat să se înscrie la Arhitectură. Cu toate acestea, împreună cu sora sa Ana (Nini), fără ştirea părinţilor, se înscrie şi la cursurile Academiei Regale de Muzică şi Artă Dramatică. În iunie 1945, se prezintă la examenul de absolvire cu un monolog din Henric al IV-lea de Luigi Pirandello, în faţa unei comisii alcătuite din monştri sacri ai teatrului românesc: Marioara Voiculescu, Alice Voinescu, Maria Filotti, Gheorghe Storin, Victor Ion Popa şi rectorul Mihail Jora. Examenul avea loc într-o sală de curs, fără public. Când să înceapă, uşa laterală se deschide şi pe ea intră, cu pardesiul în mână, inginerul Liviu Ciulley, care cere permisiunea să asiste la examen. Evident, era un aranjament cu Marioara Voiculescu, pe care inginerul o cunoştea. Viitorul regizor îşi aminteşte că, în acel moment, a fost pur şi simplu blocat, mai ales că din fire era timid. Cu toate acestea, după o pauză destul de lungă, şi-a luat inima în dinţi şi a spus textul… Emoţia sa a fost însă constructivă. Regizorul Liviu Ciulei apreciază că poate a fost cea mai bună prestaţie a sa.

Comisia a decis şi tânărul Ciulei a luat examenul cu nota 10 pe linie. Acasă, îşi aminteşte el, era la masă cu inginerul Liviu Ciulley, mama şi sora sa. După o tăcere îndelungată, inginerul Liviu Ciulley, spune: Se pare că chestiunea teatrului este o treabă serioasă! Şi pauză… După o pauză de câteva minute în care nu pot descrie prin ce am trecut, spune regizorul, tata spune: Am să-ţi construiesc un teatru.

Şi astfel a apărut după un an, în 1946, teatrul în care astăzi funcţionează Teatrul C.I. Nottara cu cele două săli de spectacol. […] A fost comandat proiectul de arhitectură lui Radu Dudescu, care era arhitectul-şef al Băncii Naţionale şi avea un birou de arhitectură particular în Strada C.A. Rosetti, nr. 43A. Acesta întocmeşte proiectul în trei luni, astfel încât la 31 iulie 1942, cu nr. 06870, este înaintat la Primăria Municipiului Bucureşti – Sectorul I Galben pentru autorizaţia de construcţii. Proiectul de beton armat a fost întocmit de profesorul inginer Aurel A. Beleş. La 26 noiembrie 1942, primarul Sectorului I Galben semnează Autorizaţia de construcţie nr. 9I. Se preciza că se va executa un corp de clădire cu subsol, parter şi 8 etaje din zid cu toate planşeele din beton armat. De asemenea, era specificat faptul că proiectul şi conducerea lucrărilor aparţin arhitectului Radu Dudescu, iar execuţia se va face de Societatea Naţională de Construcţii Sonaco a inginerului Liviu Ciulley. Imobilul este format din două blocuri distincte, care adăpostesc funcţii diferite: blocul din B-dul Take Ionescu, nr. 20 (astăzi B-dul Magheru) şi blocul din Strada Jules Michellet, nr. 2. El a fost proiectat cu spaţii pentru două teatre, spaţii pentru garsoniere şi apartamente, spaţii pentru prăvălii şi pentru diversele instalaţii necesare. Cele două teatre, care funcţionau în el – Teatrul Odeon şi Teatrul Studio – formau un corp care, din punct de vedere volumetric, ocupa subsolul, parterul şi etajele 1, 2 şi 3 din Blocul din Strada Jules Michellet, nr. 2, având pătrunderi parţiale la subsol, parter şi etajele 1 şi 2 în blocul din B-dul Take Ionescu, nr. 20. […]

Sala mare de spectacol – Teatrul Odeon – se desfăşoară la parter pe o suprafaţă de 330 mp, la balcon de 190 mp şi la loji de 80 mp. […] Societatea Naţională de Construcţii Sonaco, a inginerului Liviu Ciulley, va începe construcţia imobilului în campania anului 1943, dar va întâmpina o serie de greutăţi din cauza condiţiilor de război. În luna august 1946, imobilul era terminat la roşu, Teatrul Odeon îşi aştepta inaugurarea în stagiunea de toamnă, Teatrul Studio era finalizat 80%, iar o bună parte din apartamente aveau finisajele terminate […]

În scopul de a întreprinde orice acte şi fapte de comerţ în legătură cu spectacolele teatrale, cinematografice şi muzicale, la 11 mai 1946 se înfiinţează Societatea anonimă română Odeon, cu sediul în Bucureşti, B-dul Take Ionescu, nr. 20. Conform Actului constitutiv – publicat în Monitorul Oficial nr. 146/27 iunie 1946 -, Societatea avea ca membri fondatori pe: ing. Liviu I. Ciulley, Nicolae Ottescu, Corneliu Moldovanu, Dan Bunescu, Ion I. Ciulley şi Anişoara Bunescu (n. Ciulley). Capitalul social al Societăţii, la creare, a fost de 15.000.000 lei, împărţiţi în 1.500 acţiuni nominale a câte 10.000 lei fiecare.

În imobilul prezentat mai sus va funcţiona, pentru scurtă vreme, Teatrul Odeon, care-şi va deschide porţile în noiembrie 1946 cu spectacolul Visul unei nopţi de vară de William Shakespeare, pus în scenă de Ion Şahighian.

Aici îşi va face debutul regizorul Liviu Ciulei cu piesa Poveste stranie / Strange. Cea de-a doua stagiune, din anul 1947, continuă seria succeselor. Din păcate, la puţin timp după recunoaşterea Guvernului Dr. Petru Groza de către Occident, consecinţele preluării definitive a puterii de către comunişti au devenit din ce în ce mai vizibile. În vara anului 1948, după naţionalizare, Teatrul Odeon este desfiinţat, aici instalându-se Teatrul Armatei. Ulterior, teatrul va prelua numele actorului şi pedagogului C.I. Nottara, nume sub care este cunoscut şi astăzi. Am speranţa că cei ce vor citi aceste rânduri îşi vor îndrepta un gând de recunoştinţă către inginerul Liviu Ciulley, atunci când se vor afla în acest lăcaş de artă.”

(Extrase din volumul Liviu Ciulley – un reper de Nicolae Şt. Noica, Editura Vremea, Bucureşti, 2011)

Istoricul Teatrului C.I. Nottara

În 15 octombrie 1946, se inaugura Sala Mare a Teatrului Odeon (actualul C.I. Nottara, aflat pe B-dul Magheru, nr. 20), cu spectacolul Visul unei nopţi de vară de William Shakespeare, în regia lui Ion Şahighian, care fusese desemnat de către tatăl lui Liviu Ciulei să fie şi conducător artistic al teatrului. Astfel, inginerul Ciulley reuşise să îşi ţină promisiunea faţă de copiii săi, Ana şi Liviu, care erau îndrăgostiţi de arta scenică: le construise un teatru adevărat.

Debutul lui Ciulei în calitate de director de scenă se leagă de un „spectacol ciudat, intitulat chiar Strange, cea de-a doua montare de la Odeon. A fost o propunere îndrăzneaţă, o piesă scrisă de colegul şi prietenul meu George Marcovici, dar care s-a ascuns sub pseudonimul de Richard G. Hamon…”, îşi amintea marele artist.

În ciuda greutăţilor financiare, Odeonul face eforturi uriaşe pentru a susţine noua propunere scenică a lui Ion Şahighian, o versiune după Anna Karenina de Lev Tolstoi.

Au mai fost realizate pe scena mare, în prima stagiune, spectacolele Fanny de Marcel Pagnol (jucată cu titlul Copilul), în regia Luciei Sturdza Bulandra, şi Golden Boy de Clifford Odets, montat de Ion Sava.

Paralel cu scena mare, unde se proiectau şi filme, a fost deschisă şi scena mică, Studioul teatrului, cel proiectat şi amenajat pentru experimente artistice.

Dacă inaugurarea Odeonului s-a realizat cu Visul unei nopţi de vară, cea a Studioului a beneficiat de o piesă românească, Ave Maria de Mircea Ştefănescu, tot în regia lui Ion Şahighian. Aici, la Sala Mică, în prima stagiune, Liviu Ciulei va apărea pe afiş doar ca scenograf la spectacolul Mariettei Sadova, Scumpa mea Ruth de Norman Krasna.

Următoarea stagiune teatrală, 1947-1948, avea să fie marcată de stabilizarea monetară din august 1947. Apăreau probleme complicate din punct de vedere financiar, iar teatrele particulare erau nevoite să caute soluţii pentru a rezista. Şi astfel, Teatrul Odeon renunţă la serviciile lui Ion Şahighian, în favoarea Mariettei Sadova, angajată ca regizor şi conducător artistic. Ea va modifica componenţa trupei, invitând-o, în primul rând, pe Clody Berthola, cea care avea să însemne un capitol important în viaţa lui Liviu Ciulei. Stagiunea se deschide cu spectacolul Îmi amintesc de mama de John van Drutten, unde Liviu Ciulei este interpret şi scenograf, în timp ce în a doua producţie, Cei din urmă de Maxim Gorki, va fi numai actor.

Instaurarea regimului comunist va genera profunde şi dramatice schimbări în dinamica vieţii teatrale de la noi. Naţionalizarea din 1948 va determina dispariţia rapidă a teatrelor particulare şi apariţia pe tot cuprinsul ţării a teatrelor de stat.

În aceste condiţii, valorosul colectiv al Odeonului va fi preluat, în mare parte, de Lucia Sturdza Bulandra, noua directoare a Teatrului Municipal. Debutul stagiunii 1948-1949 îi va găsi în acest teatru pe: Dan Nasta, Dem. Savu, Clody Berthola, Corina Constantinescu, Marieta Rareş, Liviu Ciulei, Nicolae Tomazoglu şi Florin Stroe.

Teatrul C.I. Nottara a fost fondat în 1947, ca Teatrul Armatei, căpătând mai târziu, în 1960, drept patronimic, numele marelui actor român Constantin I. Nottara.

Primul director al Teatrului C.I. Nottara a fost George Vraca (1960), nume de prestigiu al scenei româneşti. În 1964, după moartea lui Vraca, al cărui ultim rol a fost în montarea lui Ion Şahighian, Richard al III-lea de William Shakespeare, la direcţia teatrului a fost numit dramaturgul Horia Lovinescu, care se va afla în această funcţie până la moartea sa (16 septembrie 1983).

George Vraca (n. 25 noiembrie 1896, Bucureşti – d. 17 aprilie 1964, Bucureşti) a fost un renumit actor român, unul dintre numele mari ale scenei româneşti. A absolvit cursurile Conservatorului de artă dramatică. S-a remarcat prin interpretarea unor roluri principale din repertoriul clasic şi modern, universal şi naţional (Hamlet, Visul unei nopţi de vară, Cum vă place, Neguţătorul din Veneţia, Macbeth, Richard al III-lea de William Shakespeare, Din jale se întrupează Electra de Eugene O’Neill, Vlaicu-Vodă de Alexandru Davila, Fântâna Blanduziei de Vasile Alecsandri etc.).

Amintim câteva dintre spectacolele care au avut premiera pe scena Teatrului C.I. Nottara în perioada directoratului său: Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, regia: George Rafael (1960); Antoniu şi Cleopatra de William Shakespeare, regia: George Teodorescu (1961); Fraţii Karamazov, după F.M. Dostoievski, regia: George Teodorescu (1962); Steaua polară de Sergiu Fărcăşan, regia: Radu Penciulescu (1962); Casa cu două intrări de Calderón de la Barca, regia: Mircea Avram (1963); Unchiul Vanea de A.P. Cehov, regia: Ion Olteanu (1963); Peer Gynt de Henrik Ibsen, regia: George Rafael (1963); Act veneţian de Camil Petrescu, regia: Emil Mandric (1963); Richard al III-lea de William Shakespeare, regia: Ion Şahighian (1964).

Roluri în teatru: Paznicul bătrân, Cocoşul negru de Victor Eftimiu; Vancheme, Cafeneaua cea mică de Tristan Bernard; Rolsby, Raffles de Hornung şi Presbrey; Cuţui Ghiţă, Tudor Vladimirescu de Nicolae Iorga; Roller, Hoţii de Friedrich Schiller; Karl Mohr, Tâlharii de Friedrich von Schiller; Regele Franţei, Regele Lear de William Shakespeare; Montazzo, Ruy-Blas de Victor Hugo; Unul din seniorii scoţieni, Macbeth de William Shakespeare; Lysander, Visul unei nopţi de vară de William Shakespeare; Iisus, Iisus de Nicolae Iorga; Faust, Faust de Johann Wolfgang von Goethe; Oswald, Strigoii de Henrik Ibsen; Romeo, Romeo şi Julieta de Shakespeare; Hypolit, Fedra de Jean Racine; Prizonierul, Lupii de aramă de Adrian Maniu; Jacques, Cum vă place? de William Shakespeare; Leonard Charters, Cuceritorul de G.B. Shaw; Troilus, Troilus și Cresida de William Shakespeare; Vaska Pepel, Azilul de noapte de Maxim Gorki; Nae Girimea, D`ale carnavalului de I.L. Caragiale; Hamlet, Hamlet de William Shakespeare; Oedip, Oedip de Sofocle; Maxim de Winter, Rebecca de Daphné du Maurier; Etienne Feriand, Îndrăgostita de Georges de Porto-Riche; Ezra Mannon și Orin Mannon, Din jale s-a întrupat Electra de Eugene O‘Neill; Colonel Pickering, Pygmalion de G.B. Shaw; Fernando Gomez, Fântâna turmelor de Lope de Vega; Vlaicu, Vlaicu-Vodă de Alexandru Davila; Horaţiu, Fântâna Blanduziei de Vasile Alecsandri; Manole, Meșterul Manole de Laurenţiu Fulga; Ovidiu, Ovidiu de Vasile Alecsandri; Povestitorul, Primăvara de Aurel Mihale; Richard al III-lea, Richard al III-lea de William Shakespeare; Dr. Tokeramo, Taifunul de Melchior Lengyel.

Viaţa lui de actor n-a cunoscut şovăieli şi pauze: avea în el pregătită puterea de afirmare întreagă şi conturul unei medalii, care zăcută mii de timpuri în piatră, iese la lumină cu strălucirea ei de început. Talent interior şi de tenacitate metalică, Vraca era gata făurit şi complet, când a intrat din culise în spectacol. (Tudor Arghezi)

Horia Lovinescu a fost timp de aproape două decenii directorul Teatrului C.I. Nottara (1964-1983). Dramaturg remarcabil, care a făcut concesii regimului, a rămas, totuşi, un spirit liber, creator al unui valoros teatru de idei. Piesele sale, nu foarte numeroase, au o excepţională calitate a verbului şi o tăietură aristocratică a personajelor. (Dan Stanca, ziarul Lumina, 6 august 2013)

Când a preluat conducerea Teatrului Nottara, Horia Lovinescu avea un loc bine definit în breasla teatrului românesc. Chiar dacă cele câteva piese intrate în circulaţie de la debutul său târziu, în 1953, nu exprimau exact credinţele intime ale intelectualului şi scriitorului de rafinată condiţie, ataşat unei filosofii nu tocmai potrivită vremurilor în care a trăit. (E cunoscută pasiunea sa pentru poezia lui Rimbaud, căruia i-a dedicat şi un eseu-teză de doctorat.) […]

Abil dirijor al construcţiei dramatice de sorginte clasică, cu o viziune scenică adecvată regulilor acesteia, autorul se afirmase ca un adept al teatrului realist psihologic, verbalizat din abundenţă, cu situaţii teatrale, însă, riguros structurate şi conduse, cu personaje viabile a căror biografie sugera adesea concreteţea spaţiului românesc. (din Viaţa pe o scândură de Doina Papp, volum editat de AFIR, Bucureşti, 2000, pag. 41)

Iată o cronologie a spectacolelor cu piesele sale, montate la Teatrul C.I. Nottara: Omul care şi-a pierdut omenia, regia: Dan Nasta (1965); Petru Rareş (Locţiitorul), regia: Sorana Coroamă-Stanca (1967); O casă onorabilă, regia: Lucian Giurchescu (1968); Şi eu am fost în Arcadia, regia: Dan Nasta (1971); Omul care…, regia: George Rafael (1971); Paradisul, regia: Dan Micu (1974); Ultima cursă, regia: George Rafael (1974); Patima fără sfârşit (Sângele), regia: George Rafael (1977); Jocul vieţii şi al morţii în deşertul de cenuşă, regia: Dan Micu (1979); Noaptea umbrelor, regia: Dan Nasta (1980); Karamazovii, după F.M. Dostoievski, regia: Dan Micu (1981); Negru şi roşu, regia: Dan Micu (1983); Citadela sfărâmată, regia: Mihai Berechet (1984); Al patrulea anotimp, regia: Dan Micu (1989).

Vreme de douăzeci de ani, Horia Lovinescu s-a menţinut în prim planul vieţii literare ca dramaturg şi datorită şansei de a se întâlni cu un Teatru, cu o trupă, care l-a înţeles, l-a iubit şi l-a urmat cu credinţă. Împreună au scris o filă de istorie care nu poate fi ignorată. (din Viaţa pe o scândură de Doina Papp, volum editat de AFIR, Bucureşti, 2000, pag. 44)

Începând cu directoratele lui George Vraca şi Horia Lovinescu, Teatrul C.I. Nottara s-a definit ca instituţie de repertoriu, cu o personalitate distinctă în peisajul artistic românesc. Datorită valorii echipei sale, Teatrul C.I. Nottara a reuşit să-şi atragă un public fidel. Fără a-şi nega vreo clipă caracterul popular, instituţia a reuşit să menţină, între cele 370 de titluri din dramaturgia românească şi universală, propuse publicului de-a lungul celor 68 de ani de existenţă, un echilibru benefic între divertisment şi tematica filosofică, între râsul eliberator şi gravitatea problemelor existenţiale.

În special, în cele peste două decenii legate de prezenţa lui Horia Lovinescu, Teatrul C.I. Nottara a ridicat ştacheta ofertelor şi a făcut propuneri incitante în scopul unei deschideri culturale, prin înnoire problematică şi estetică, menţinându-şi constant ridicată audienţa la public.

De asemenea, a acordat o atenţie deosebită marelui repertoriu universal, consemnând în istoria sa montări de referinţă cu texte de William Shakespeare, J.-B.P. Molière, Henrik Ibsen, A.P. Cehov, Maxim Gorki, Feodor M. Dostoievski, Edward Albee, Eugene O’Neill, Luigi Pirandello, Federico Garcia Lorca, George Bernard Shaw, Franz Kafka, Carlo Goldoni, Nikolai Gogol ş.a.

Tot aici au fost abordate pagini relevante ale dramaturgiei clasice româneşti: Vasile Alecsandri, I.L. Caragiale, Camil Petrescu, Mircea Ştefănescu, Tudor Muşatescu sau Victor Eftimiu. Au avut loc şi premierele absolute ale majorităţii pieselor lui Horia Lovinescu; au fost jucate creaţiile celor mai importanţi autori români, fiind lansaţi şi numeroşi dramaturgi contemporani.

Fost diplomat la Moscova, în perioada comunistă, Maxim Crișan era un intelectual, care a ştiut să păstreze relaţiile cu structurile de partid de atunci, fiind un foarte bun administrator şi având norocul de a poseda o origine sănătoasă. Iniţial a făcut parte dintr-un binom celebru, aflându-se alături de Liviu Ciulei la conducerea Teatrului Bulandra. De altminteri, cei doi, împreună cu Toma Caragiu, secretar de partid al teatrului în anul 1972, au fost demiși în bloc, după interzicerea montării lui Lucian Pintilie, Revizorul de N.V. Gogol.

După acest episod, trist pentru teatrul românesc, Maxim Crișan a fost numit în funcţia de director adjunct la Teatrul Nottara, care era condus pe atunci de Horia Lovinescu. Iubitor de valori, cunoscător al meandrelor unei instituţii teatrale, Maxim Crişan a fost un director apreciat de actorii mari ai teatrului, pe care i-a ajutat în construirea unor cariere artistice solide.

Iată câteva amintiri din cartea Doinei Papp, O poveste cu Horațiu (Editura ALLFA, 2013): Peste câteva zile eram în biroul directorului interimar, Maxim Crișan, și el debarcat aici de pe vasul-amiral Bulandra, după istoria cu Revizorul. Între Horațiu Mălăele și acest domn Kissinger al teatrului, cum era poreclit, jumătate informații, jumătate relații, se legase o prietenie fără ifose. Acesta nu-l lăsa la greu pe actor. Mi-aduc aminte că într-o zi l-am găsit pe directorul, cu vederea împuținată de un glaucom avansat, formând pe dibuite un număr din Franța, de la Bordeaux, parcă, unde Horațiu ar fi trebuit să se opereze la coloană. Vorbea în fiecare dimineaţă cu actorii lui preferați, cum era Horațiu […]

Perioadele în care a gestionat treburile curente ale Teatrului C.I. Nottara, în calitate de director interimar, au fost septembrie 1983-iunie 1984 şi 1995-1997.

În stagiunea 1983-1984, teatrul a avut următoarele premiere: Trăsura la scară de Mihai Ispirescu, regia: Dan Micu (1983); Aceşti îngeri trişti de Dumitru Radu Popescu, regia: Mircea Cornişteanu (1983); Fire de poet de Eugene O`Neill, regia: Sanda Manu (1984); Jocul de-a vacanţa de Mihail Sebastian, regia: Alexandru Dabija (1984); Citadela sfărâmată de Horia Lovinescu, regia: Mihai Berechet (1984); Ex de Aldo Nicolaj, regia: Mircea Cornişteanu (1984).

Teatrul C.I. Nottara a dobândit, de-a lungul anilor, numeroase premii naţionale şi internaţionale, reprezentând arta românească la mari festivaluri din lumea întreagă, în Franţa, Anglia, Rusia, Germania, Mexic, Grecia, Argentina, Chile, Uruguay, Ucraina, Portugalia, Ungaria, Canada, SUA, Austria, Bulgaria. Principalul său patrimoniu îl constituie echipa de actori, majoritatea desfăşurându-şi aici o bună parte din cariera profesională, completată de creaţii în cinematografie, televiziune şi radio.

După primul interimat al lui Maxim Crişan, din iunie 1984, la conducerea teatrului este numit Ion Brad, fost ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României la Atena (1973-1982) şi ambasador cu însărcinări speciale în Ministerul Afacerilor Externe, între anii 1983-1984. El a promovat şi încurajat colaborarea cu actorii şi regizorii importanți: George Constantin, Alexandru Repan, Ion Dichiseanu, Emil Hossu, Mircea Diaconu, Gilda Marinescu, Lucia Mureșan, Dana Dogaru, Dan Micu, Alexandru Dabija şi alţii.

Opera sa cuprinde proză, teatru, traduceri, memorialistică și poezie. Este diplomat și scriitor, absolvent al Facultății de Filologie din Cluj-Napoca.

Ion Brad este laureat al premiilor Transilvania (1999), Opera Omnia (Sibiu, 2008), al Premiului Uniunii Scriitorilor pentru volumul Cele patru anotimpuri (1972) și al Academiei Române pentru volumul Cu timpul meu.

În anii directoratului său, pe scena Nottara-ului au montat regizori importanţi pe texte ale clasicilor noştri şi străini, dar şi dramaturgie contemporană autohtonă. Dintre aceste producţii, amintim câteva dintre ele: Variaţiuni pe tema dragostei de Aliosin Samuil, regia: Mircea Cornişteanu (1984); Olelie; Vânătorii de Ion Băieşu şi Fănuş Neagu, regia: Ion Cojar (1985); Cum vă place de William Shakespeare, regia: Dan Micu (1985); Amintirile Sarei Bernhardt de John Murrell, regia: Mihai Berechet (1985); Maria norilor de Odysseas, regia: Cristian Munteanu (1985); Scapino de J.-B.P. Molière, regia: Alexandru Dabija (1985); Concurs de împrejurări de Adrian Dohotaru, regia: Nicolae Scarlat (1986); Ultimul bal de Ion Brad şi Dan Micu, regia: Dan Micu (1986); Floare de cactus de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, regia: Mircea Cornişteanu (1986); O noapte furtunoasă de I.L. Caragiale, regia: Dan Micu (1987); Livada de vişini de A.P. Cehov, regia: Dominic Dembinski (1988); Într-o dimineaţă de Mihai Ispirescu, regia: Dan Micu (1988); Taifun de Yui Tzao, regia: Alexandru Dabija (1988).

În ianuarie 1990, Andrei Pleşu, ministrul Culturii din acea perioadă, îl numeşte la conducerea Teatrului C.I. Nottara pe esteticianul şi traducătorul Victor Ernest Maşek. El a reuşit să gestioneze cu eleganţă şi inspiraţie, până în 1995, destinul artistic al trupei de actori.

Într-o perioadă de mari schimbări legislative, economice, politice, de apariţie a unor tendinţe noi la nivelul mentalităţilor de breaslă şi individuale, Victor Ernest Maşek a avut capacitatea de a gestiona cu abilitate deruta, tensiunile, frustrările anilor `90, care se făceau simţite cu prisosinţă şi în teatru. Descoperim în acei ani un repertoriu divers, îndrăzneţ, care împleteşte inspirat textul clasic universal şi românesc cu cel aşa-zis de sertar, dar şi cu tendinţele de… ultimă oră. Este o perioadă de recuperări în toate teatrele din România, unde nici Teatrul C.I. Nottara, fireşte, nu face excepţie.

În anul 1965 a absolvit Facultatea de Filosofie din Bucureşti.

Victor Ernest Maşek considera că opera de artă este concepută, în perimetrul tipologic al esteticii receptării, ca produs finit, semn plurivoc (el folosea cu precădere termenul de supersemn), văzut într-un specific orizont de aşteptare, cu accentul pus pe interacţiunea dintre produsul finit şi publicul receptor.

Amintim câteva dintre titlurile jucate aici şi numele regizorilor care au onorat scena Nottara-ului în mandatul lui Victor Ernest Maşek: Henric al IV-lea de Luigi Pirandello, regia: Dominic Dembinski (1990); Păguboşii de Miron Radu Paraschivescu, regia: Gelu Colceag (1990); Luv (Amor American) de Murray Schisgal, regia: Nae Caranfil (1990); Sinucigaşul de Nikolai Erdman, regia: Cornel Mihalache (1990); Un regat pentru un asasin de Peter Karvas, regia: Tudor Mărăscu (1991); Ospăţul lui Balthazar de Benjamin Fundoianu, regia: Alexandru Dabija (1991); Anul viitor la aceeaşi oră de Bernard Slade, regia: Mihai Berechet (1991); Regele moare de Eugène Ionesco, regia: Dominic Dembinski (1991); Transfer de personalitate de Dumitru Solomon, regia: Mircea Cornişteanu (1991); Şantaj de Ludmila Razumovskaia, regia: Dominic Dembinski (1992); Nora de Henrik Ibsen, regia: Mircea Cornişteanu (1992); Actori şi trădători de Tom Stoppard, regia: Tudor Mărăscu (1992); Arşiţa şi viscolul de Mihai Ispirescu, regia: Dominic Dembinski (1993); Underground de Maxim Gorki, regia: Alexandru Repan (1993); Puricele de Georges Feydeau, regia: Horaţiu Mălăiele (1993); Scrisori de dragoste de Albert Ramsdell Gurney, regia: Mircea Cornişteanu (1993); Prinţul negru de Iris Murdoch, regia: Cornel Todea (1994); Avarul de J.-B.P. Molière, regia: Mircea Cornişteanu (1994); Îngrijitorul de Harold Pinter, regia: Constantin Rădoacă (1994); Întâlnire la Senlis de Jean Anouilh, regia: Geo Saizescu (1994); Doctorul minune de Hristache Popescu, regia: Ion Lucian (1995); Pygmalion de George Bernard Shaw, regia: Dominic Dembinski (1995); Thomas Becket de Jean Anouilh, regia: Alexandru Repan (1995); Revizorul de Nikolai Vasilievici Gogol, regia: Mircea Cornişteanu (1995); Două femei celebre; Eva şi Clara de Robert David MacDonald, regia: Petre Bokor (1995); Doi pe o bancă de Alexandr Ghelman, regia: Tudor Mărăscu (1995).

Între 1995 şi 1997, activitatea teatrului a fost coordonată de Maxim Crişan. În această perioadă, importanţi oameni de teatru au montat pe scena Teatrului Nottara. Iată o scurtă listă, selectivă, cu producţii ale celor două stagiuni: Doi pe o bancă de Alexandr Ghelman, regia: Tudor Mărăscu (1995); O noapte furtunoasă de I.L. Caragiale, regia: Dan Micu (1996); Aşteptându-l pe Godot de Samuel Beckett, regia: Dominic Dembinski (1996); Doi tineri din Verona de William Shakespeare, regia: Cătălin Naum (1996); Cerere în căsătorie de A.P. Cehov, regia: Gavriil Pinte (1997); Maria Callas – La Divina de Terrence McNally, regia: Radu Gabrea (1997).

După cel de-al doilea interimat al lui Maxim Crişan, scaunul directorial al Teatrului C.I. Nottara a fost ocupat de Vlad Rădescu (din 1997 până în anul 2000).

Cunoscut din filmul lui Gheorghe Vitanidis, Ciprian Porumbescu (1973), unde a interpretat rolul principal, Rădescu este absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale, specializarea: actorie, la clasa profesorilor Sanda Manu și Geta Angheluță (1975). Din anul 1997, în urma concursului organizat, Vlad Rădescu va fi directorul Teatrului C.I. Nottara până în anul 2000.

În acea perioadă, două dintre producţiile teatrului au fost selecţionate la Premiile Galei UNITER. Astfel, la ediţia a VII-a, Valeria Seciu este nominalizată la categoria Cea mai bună actriţă, pentru rolul Mary Cavan din Lungul drum al zilei către noapte de Eugene O`Neill, regia: Alexandru Dabija (1998), iar Dragoș Buhagiar și Irina Solomon au fost nominalizaţi pentru Cea mai bună scenografie, pentru creaţia din acelaşi spectacol. La ediția a VIII-a a Galei, Dan Puric a fost nominalizat pentru Cea mai bună regie a spectacolului Costumele!… (1999).

Timp de 8 luni, între 6 iunie 2000 şi 13 februarie 2001, regizorul Nicolae Scarlat a încercat să revigoreze activitatea Nottara-ului, preluând conducerea instituţiei. Este absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, specializarea: regie de teatru, la clasa profesorului Radu Penciulescu (1972).

Realizator a peste 60 de spectacole pe diferite scene din țară, Nicolae Scarlat a fost directorul Teatrului Tineretului din Piatra Neamț şi al festivalului organizat aici (1991-1995), director al Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București – ArCuB (1996-2005) și director general adjunct al Teatrului Național I.L. Caragiale din București (2006-2010).

În perioada scurtului său directorat la Nottara, repertoriul a primit noi producţii, dintre care amintim: Cu capu` de nicovală de Miloš Nicolić, regia: Horaţiu Mălăele; Scrisoare de dragoste ca un supliciu chinezesc de Fernando Arrabal, regia: Radu Dinulescu; Travestirea de Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, regia: Alexandru Nicolae; Frumos e în septembrie la Veneția; Cine pe cine mântuiește de Teodor Mazilu, regia: Nicolae Scarlat; Larry Thompson, tragedia unei tinereți sau Show Must Go On de Dušan Kovačević, regia: Mara Pașici Manolescu; Dansolitude, regia: Florin Fieroiu.

Seria scurtelor mandate de director a continuat cu cel al lui Vladimir Găitan (13 februarie 2001-20 iunie 2001). Absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, el a debutat în perioada studenţiei, în filmul regizat de Lucian Pintilie, Reconstituirea (1968). A fost solicitat să joace în peste 30 de filme și în numeroase filme de televiziune. Toată cariera sa artistică este legată de scena Teatrului de Comedie.

Mircea Diaconu a ocupat postul de director al Teatrului C.I. Nottara în perioada iulie 2001-noiembrie 2011. În acest răstimp, teatrul a avut proiecte ambiţioase pe care a reuşit să le materializeze având sprijinul unei trupe de actori talentaţi. Prin aducerea unor regizori importanţi, care au pus în scenă texte valoroase, instituţia a intrat în competiţia celor mai râvnite premii ale teatrului românesc. Astfel, la ediţia a XIV-a a Galei Premiilor UNITER, desfăşurată în seara de 3 aprilie 2006, Marius Stănescu a fost nominalizat la categoria Cel mai bun actor în rol principal, pentru rolul Contele Romeo Daddi din spectacolul Nu se ştie cum de Luigi Pirandello, regia: László Bocsárdi, iar József Bartha a fost nominalizat la categoria Cea mai bună scenografie, pentru decorul aceleaşi producţii.

Peste trei ani, la ediţia din 2009 a Galei Premiilor UNITER, Teatrul C.I. Nottara a beneficiat de mai multe nominalizări pentru spectacolul Aniversarea de Thomas Vinterberg şi Mogens Rukov: Ştefan Caragiu pentru scenografie, Catrinel Dumitrescu pentru rolul secundar Else, Vlad Massaci pentru regie, iar producţia pentru Cel mai bun spectacol.

Teatrul C.I. Nottara a fost prezent la cele mai importante festivaluri de gen din ţară şi a efectuat numeroase turnee în Europa. Demnă de reţinut este participarea la stagiunea Centrului Barbican dedicată producţiilor internaţionale, BITE (Barbican International Theatre Events), când spectacolul Aniversarea de Thomas Vinterberg şi Mogens Rukov a avut zece reprezentaţii în luna noiembrie 2011, la Barbican Centre. Turneul Teatrului C.I. Nottara a marcat astfel o revenire a teatrului românesc în Londra, după o absenţă de mai bine de un deceniu.

Pe cele două scene ale teatrului, au fost invitaţi să monteze importanţi regizori, precum: Felix Alexa (Hora iubirilor de Arthur Schnitzler, 2002 şi Leonce şi Lena de Georg Büchner, 2004), Dinu Cernescu (Titanic Vals de Tudor Muşatescu, 2002 şi Sărbători fericite de Jean Poiret, 2002), Claudiu Goga (Romeo şi Jeannette de Jean Anouilh, 2002, Variaţiuni enigmatice de Eric-Emmanuel Schmitt, în 2003, Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt, 2006 şi Antigona de Jean Anouilh, 2008), Alexandru Dabija (Înşir`te mărgărite de Victor Eftimiu, 2003), Mircea Cornişteanu (Soţul păcălit de J.-B.P. Molière, 2002), Lucian Giurchescu (Jocul dragostei şi al morţii de Romain Rolland, 2004), László Bocsárdi (Nu se ştie cum de Luigi Pirandello, 2005), Radu Afrim (Cheek to Cheek de Jonas Gardell, 2005), Ada Lupu (Minciuna din mine de Tom Shepard, 2002 şi Prăpăstiile Bucureştilor, după Matei Millo, 2003), Vlad Massaci (Aniversarea de Thomas Vinterberg şi Mogens Rukov, 2009), Petre Bokor (Miresele căpitanului de Larry Gelbart și Burt Shevelove, 2002, Război şi pace, după Lev Nikolaevici Tolstoi, 2003, Scandal la Operă! de Ken Ludwig, 2006, Blues (Execuţie în direct) de Arthur Miller, 2008), Alexandru Berceanu (Uzina de plăceri S.A. de Valentin Nicolau, 2002), Alice Barb (Doamna nevăzută de Calderón de la Barca, 2002).

Iată şi lista (selectivă) a spectacolelor care au intrat în repertoriul teatrului alături de cele amintite mai sus: Oscar de Claude Magnier, regia: Alice Barb (2001); Operele complete ale lui WLM ȘXPR (prescurtate) de Jess Borgeson, Adam Long și Daniel Singer, regia: Petre Bokor (2001); Vino la pod, iubita mea! de Gábor Kiszely, regia: Alexandru Repan (2001); Castelul de Franz Kafka, regia: Ţino Geirun (2003); Sub zodia turnătorului de Jean-Claude Carriere, regia: Octavian Greavu (2003); Eden de Eugene O`Brien, regia: Ada Navrot (2003); Iona de Marin Sorescu, regia: Mona Gavrilaş (2004); Bigudiuri de Mimi Brănescu, regia: Radu Nichifor (2004); Capul de răţoi de George Ciprian, regia: Răzvan Dincă (2004); De trei ori dragoste, un triptic având la bază Vânt de toamnă, după drama japoneză Nô Hanjo de Motokiyo Zeami, Libertate pentru o noapte, după o comedie tradiţională japoneză Kyogen, ambele adaptate de regizoarea Ulrike Döpfer, şi Play de Samuel Beckett, regia: Ulrike Döpfer (2005); Pădurea de Aleksandr Nikolaevici Ostrovski, regia: Tudor Mărăscu (2005); Hangiţa de Carlo Goldoni, regia: Ţino Geirun (2005); Petrecere într-un pian cu coadă de Mihai Ispirescu, regia: Alexandru Repan (2005); Cabinierul de Ronald Harwood, regia: Marcel Ţop (2006); Opera de trei parale de Bertolt Brecht, regia: Diana Lupescu (2009); True West, de Sam Shepard, regia: Alexandru Mâzgăreanu (2010); Umor, amor, fior de dor… în Bucureşti, regia: Diana Lupescu (2010); Kabaret – Nostalgie în două părţi (coproducţie cu Opera Naţională Bucureşti şi Opera Naţională Română din Iaşi), regia: Yvette Bozsik (2010); Nu vorbiţi cu actorii de Tom Dudzick şi Vacanţă în Guadelupa de Pierre Sauvil şi Éric Assous, ambele în regia Dianei Lupescu (2011).

Din noiembrie 2011, a început perioada de interimat a Marinelei Ţepuş, care a luat sfârşit în 2013, după ce Primăria Municipiului Bucureşti a organizat concurs pentru ocuparea postului vacant de manager al Teatrului C.I. Nottara, iar câştigător a fost desemnată doamna Marinela Ţepuş.

Realizările Teatrului Nottara din ultimii patru ani se regăsesc la fiecare din secţiunile site-ului, pe care vă invităm să le vizitaţi.

Teatrul C.I. Nottara funcţionează ca o instituţie de spectacole de repertoriu (cf. Ordonanţei Guvernului nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare), cu un colectiv artistic care are în componenţa sa 35 de actori angajaţi, doi regizori, un scenograf, şi cu o echipă tehnică şi administrativă de 85 de membri.

În fiecare stagiune, repertoriul cuprinde în jur de 25 de titluri cumulat pe cele două scene, atât la Sala Horia Lovinescu – cu o capacitate de 339 de locuri şi o scenă italiană (deschidere: 7,40m; adâncime: 8,40m), cât şi la Sala Studio – George Constantin – un spaţiu elegant şi funcţional cu maximum 100 de locuri (dimensiunile scenei de aproximativ: deschidere – 7m; adâncime: 7,5m).

Directorii Teatrului Nottara

George VRACA: 1960-1964
Horia LOVINESCU: 1964-16 septembrie 1983
Maxim CRIŞAN, director interimar: septembrie 1983-iunie 1984
Ion BRAD: iunie 1984-ianuarie 1990
Victor Ernest MAŞEK: 1990-1995
Maxim CRIŞAN, director interimar: 1995-1997
Vlad RĂDESCU: 1997-2000
Nicolae SCARLAT: 6 iunie 2000-13 februarie 2001
Vladimir GĂITAN: 13 februarie 2001-20 iunie 2001
Mircea DIACONU: iulie 2001-noiembrie 2011
Marinela ŢEPUŞ, director interimar: decembrie 2011-2013
Marinela ŢEPUŞ: 2013 – mai 2022
Alexandru MÂZGĂREANU: mai 2022 – prezent

Conducere

Consiliul administrativ al Teatrului Nottara este format din:

Alexandru Dumitru Mâzgăreanu – Manager (Director)
Monica Ștefania Andronescu – Director adjunct
Gabriel Stănescu – Contabil Şef
Alexandra Norocea – Şef Serviciu Resurse Umane
Ciprian Nicolae Duică – Şef Serviciu Exploatare Scenă
Adriana Moca – Şef Serviciu Specialitate Artistică
Paula-Viorela Varga – Şef Serviciu Marketing, Vânzări şi Relaţii cu publicul
Lăcrămioara Sîrbu – Şef Birou Administrativ
Mara Manolescu – Şef Serviciu Producție Aprovizionare
– reprezentantul salariaților

– reprezentant Direcția Cultură, Sport, Turism

Secretar: Resurse Umane

Președinte:

Alexandru Dumitru Mâzgăreanu

Membri:

Monica Andronescu

Adriana Moca

Cristian Juncu

Ada Navrot

Laura Vasiliu

Isabela Neamțu

Sorina Ștefănescu

Gabriel Răuță

Ana Ciontea

Adrian Titieni

Răzvan Penescu

Alexandru Mâzgăreanu

Manager (Director) interimar

 

Date biografice:

S-a născut pe 24 ianuarie 1987, la Bucureşti. 

Studii:

2008 – Absolvent al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, București, Facultatea de Teatru, Secţia: Regie, la clasa profesorilor Tudor Mărăscu și Felix Alexa

2010 – Master, la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, București, Specializarea: Regie, la clasa profesor Alexa Visarion.

Spectacole la Teatrul Nottara:

 • A douăsprezecea noapte sau Noaptea magilor de William Shakespeare, 2023
 • Sonată de toamnă de Ingmar Bergman, 2021
 • Capcană mortală de Ira Levin, 2020
 • Cum vă place de William Shakespeare, 2018
 • Treptele Unirii, spectacol de poezie românească, 2017
 • Trilogia Moldovei de Barbu Ștefănescu Delavrancea, 2017
 • Despot Vodă, după Vasile Alecsandri, 2017
 • Vlaicu Vodă, după Alexandru Davila, 2017
 • Somnambulism de Iaroslava Pulinovici, 2017
 • Fazanul de Georges Feydeau, 2015
 • Mizantropul de Molière – coproducție cu Asociația Opera Prima și Fundația Dignitas, 2014
 • O noapte furtunoasă de I.L. Caragiale, 2012
 • True West de Sam Shepard, 2010

Spectacole la alte teatre:

 • Falsa servitoare de Pierre de Marivaux, Teatrul „Maria Filotti”, Brăila, 2023
 • Martiri de Marius von Meyenburg, Teatrul Metropolis, o coproducție cu UNATC, 2023
 • E ADEVĂRAT, E ADEVĂRAT, E ADEVĂRAT! de Breach Theatre, Teatrul Act, București
 • O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale, Teatrul Tineretului, Piatra Neamț
 • Cui i-e frică de Virginia Woolf? de Edward Albee, Teatrul Odeon, 2021
 • Doi tineri din Verona de William Shakespeare, Teatrul de Stat, Constanța, 2020
 • Steaua fără nume, spectacol non-verbal după Mihail Sebastian, Teatrul Tineretului, Piatra-Neamț, 2019
 • Căsătoria de N.V. Gogol, Teatrul Toma Caragiu, Ploiești, 2019
 • Ea și numai ea de Andrei Ivanov, Teatrul Act, București, 2019
 • Tartuffe de Molière, Teatrul Maria Filotti, Brăila, 2018
 • Job interviews de Petr Zelenka, Teatrul Toma Caragiu, Ploiești, 2016
 • With a little help from my friends de Maria Manolescu, Teatrul Excelsior, București, 2016
 • Crima din strada Lourcine de Eugene Labiche, Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad, 2016
 • Omul care mânca lumea de Nis-Momme Stockmann, Teatrul de Artă, București, 2015
 • Căsătoria de N.V. Gogol, Teatrul Regina Maria, Oradea, 2014
 • Vicleniile lui Scapino de Molière, Teatrul Tineretului, Piatra Neamț, 2014
 • Factorul uman de Thierry Janssen, Teatrul de Comedie, București, 2014
 • Gărgărițele se întorc pe pământ de Vasili Sigarev, Teatrul Tineretului, Piatra-Neamț, 2013
 • A douăsprezecea noapte de William Shakespeare, Teatrul Regina Maria, Oradea, 2013
 • Cabina artistelor de Arnost Goldflam, ARCUB, București, 2011
 • Pentru că pot de Arthur Kopit, Teatrul Odeon, București, 2011
 • Purificare de Petr Zelenka, Teatrul Național București, 2011
 • Dragă Elena Sergheevna de Ludmila Razumovskaia, Teatrul de Comedie, 2010
 • Funcționarii, după A.P. Cehov, Teatrul Metropolis, 2010
 • Ifigenia la Aulis de Euripide – Proiect Trilogia Atrizilor, producție UNATC și Centrul Cultural Nicolae Bălcescu, 2009
 • Romanțioșii de Edmond Rostand, Teatrul de Comedie, preluat de Teatrul Nottara, 2008
 • Fool for Love de Sam Shepard, UNATC – spectacol de licenţă, 2008

Premii, nominalizări:

 • Nominalizare la categoria Cea mai bună regie, pentru spectacolul Steaua fără nume, producție a Teatrului Tineretului, Piatra-Neamț – Gala Premiilor UNITER, 2020
 • Premiul pentru cel mai bun regizor, în cadrul Festivalului International de Teatru Fest(in) pe Bulevard, pentru regia spectacolului Tartuffe de Molière, 2018
 • Premiul Festivalului TeenFest, organizat de Teatrul Excelsior Bucuresti, pentru spectacolul Mamă, mi-am pierdut mâna! de Maria Kontorovich, 2018
 • Nominalizare la categoria cel mai bun spectacol, cel mai bun regizor, cel mai bun actor la Festivalul de Teatru de la Piatra Neamț „Pledez pentru Tineri” pentru spectacolul Factorul uman de Thierry Janssen,  2015
 • Premiul revistei VIP pentru regia spectacolului FAZANUL de Georges Feydeau în cadrul Festivalului International de Teatru Fest(in) pe Bulevard, Teatrul Nottara, 2015
 • Nominalizare la Secțiunea: Debut, pentru regia spectacolului Funcționarii, după A.P. Cehov, producție a Teatrului Metropolis – Gala Premiilor UNITER, 2011
 • Premiul pentru cel mai bun regizor, pentru spectacolul Funcționarii, după A.P. Cehov – Gala Absolvenților UNATC, 2010
 • Premiul pentru cel mai bun regizor, pentru spectacolul True West de Sam Shepard – Festivalul de Teatru de la Piatra-Neamț, 2010
 • Finalist secțiunea Artele spectacolului, OPERA PRIMA – Marile Premii Prometheus, 2009
 • Premiul pentru cel mai bun regizor, pentru spectacolul Romanțioșii de Edmond Rostand – Gala Comedia ține la TINEri, 2008
 • Premiul pentru cel mai bun regizor, pentru spectacolul Fool for Love de Sam Shepard – Festivalul de Teatru Pledez pentru Tineri, Secțiunea: Școli de teatru, Piatra-Neamț, 2008
Consiliul administrativ

Consiliul administrativ al Teatrului Nottara este format din:

Alexandru Dumitru Mâzgăreanu – Manager (Director)
Monica Ștefania Andronescu – Director adjunct
Gabriel Stănescu – Contabil Şef
Alexandra Norocea – Şef Serviciu Resurse Umane
Ciprian Nicolae Duică – Şef Serviciu Exploatare Scenă
Adriana Moca – Şef Serviciu Specialitate Artistică
Paula-Viorela Varga – Şef Serviciu Marketing, Vânzări şi Relaţii cu publicul
Lăcrămioara Sîrbu – Şef Birou Administrativ
Mara Manolescu – Şef Serviciu Producție Aprovizionare
– reprezentantul salariaților

– reprezentant Direcția Cultură, Sport, Turism

Secretar: Resurse Umane

Consiliul artistic

Președinte:

Alexandru Dumitru Mâzgăreanu

Membri:

Monica Andronescu

Adriana Moca

Cristian Juncu

Ada Navrot

Laura Vasiliu

Isabela Neamțu

Sorina Ștefănescu

Gabriel Răuță

Ana Ciontea

Adrian Titieni

Răzvan Penescu

Manager (Director)

Alexandru Mâzgăreanu

Manager (Director) interimar

 

Date biografice:

S-a născut pe 24 ianuarie 1987, la Bucureşti. 

Studii:

2008 – Absolvent al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, București, Facultatea de Teatru, Secţia: Regie, la clasa profesorilor Tudor Mărăscu și Felix Alexa

2010 – Master, la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, București, Specializarea: Regie, la clasa profesor Alexa Visarion.

Spectacole la Teatrul Nottara:

 • A douăsprezecea noapte sau Noaptea magilor de William Shakespeare, 2023
 • Sonată de toamnă de Ingmar Bergman, 2021
 • Capcană mortală de Ira Levin, 2020
 • Cum vă place de William Shakespeare, 2018
 • Treptele Unirii, spectacol de poezie românească, 2017
 • Trilogia Moldovei de Barbu Ștefănescu Delavrancea, 2017
 • Despot Vodă, după Vasile Alecsandri, 2017
 • Vlaicu Vodă, după Alexandru Davila, 2017
 • Somnambulism de Iaroslava Pulinovici, 2017
 • Fazanul de Georges Feydeau, 2015
 • Mizantropul de Molière – coproducție cu Asociația Opera Prima și Fundația Dignitas, 2014
 • O noapte furtunoasă de I.L. Caragiale, 2012
 • True West de Sam Shepard, 2010

Spectacole la alte teatre:

 • Falsa servitoare de Pierre de Marivaux, Teatrul „Maria Filotti”, Brăila, 2023
 • Martiri de Marius von Meyenburg, Teatrul Metropolis, o coproducție cu UNATC, 2023
 • E ADEVĂRAT, E ADEVĂRAT, E ADEVĂRAT! de Breach Theatre, Teatrul Act, București
 • O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale, Teatrul Tineretului, Piatra Neamț
 • Cui i-e frică de Virginia Woolf? de Edward Albee, Teatrul Odeon, 2021
 • Doi tineri din Verona de William Shakespeare, Teatrul de Stat, Constanța, 2020
 • Steaua fără nume, spectacol non-verbal după Mihail Sebastian, Teatrul Tineretului, Piatra-Neamț, 2019
 • Căsătoria de N.V. Gogol, Teatrul Toma Caragiu, Ploiești, 2019
 • Ea și numai ea de Andrei Ivanov, Teatrul Act, București, 2019
 • Tartuffe de Molière, Teatrul Maria Filotti, Brăila, 2018
 • Job interviews de Petr Zelenka, Teatrul Toma Caragiu, Ploiești, 2016
 • With a little help from my friends de Maria Manolescu, Teatrul Excelsior, București, 2016
 • Crima din strada Lourcine de Eugene Labiche, Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad, 2016
 • Omul care mânca lumea de Nis-Momme Stockmann, Teatrul de Artă, București, 2015
 • Căsătoria de N.V. Gogol, Teatrul Regina Maria, Oradea, 2014
 • Vicleniile lui Scapino de Molière, Teatrul Tineretului, Piatra Neamț, 2014
 • Factorul uman de Thierry Janssen, Teatrul de Comedie, București, 2014
 • Gărgărițele se întorc pe pământ de Vasili Sigarev, Teatrul Tineretului, Piatra-Neamț, 2013
 • A douăsprezecea noapte de William Shakespeare, Teatrul Regina Maria, Oradea, 2013
 • Cabina artistelor de Arnost Goldflam, ARCUB, București, 2011
 • Pentru că pot de Arthur Kopit, Teatrul Odeon, București, 2011
 • Purificare de Petr Zelenka, Teatrul Național București, 2011
 • Dragă Elena Sergheevna de Ludmila Razumovskaia, Teatrul de Comedie, 2010
 • Funcționarii, după A.P. Cehov, Teatrul Metropolis, 2010
 • Ifigenia la Aulis de Euripide – Proiect Trilogia Atrizilor, producție UNATC și Centrul Cultural Nicolae Bălcescu, 2009
 • Romanțioșii de Edmond Rostand, Teatrul de Comedie, preluat de Teatrul Nottara, 2008
 • Fool for Love de Sam Shepard, UNATC – spectacol de licenţă, 2008

Premii, nominalizări:

 • Nominalizare la categoria Cea mai bună regie, pentru spectacolul Steaua fără nume, producție a Teatrului Tineretului, Piatra-Neamț – Gala Premiilor UNITER, 2020
 • Premiul pentru cel mai bun regizor, în cadrul Festivalului International de Teatru Fest(in) pe Bulevard, pentru regia spectacolului Tartuffe de Molière, 2018
 • Premiul Festivalului TeenFest, organizat de Teatrul Excelsior Bucuresti, pentru spectacolul Mamă, mi-am pierdut mâna! de Maria Kontorovich, 2018
 • Nominalizare la categoria cel mai bun spectacol, cel mai bun regizor, cel mai bun actor la Festivalul de Teatru de la Piatra Neamț „Pledez pentru Tineri” pentru spectacolul Factorul uman de Thierry Janssen,  2015
 • Premiul revistei VIP pentru regia spectacolului FAZANUL de Georges Feydeau în cadrul Festivalului International de Teatru Fest(in) pe Bulevard, Teatrul Nottara, 2015
 • Nominalizare la Secțiunea: Debut, pentru regia spectacolului Funcționarii, după A.P. Cehov, producție a Teatrului Metropolis – Gala Premiilor UNITER, 2011
 • Premiul pentru cel mai bun regizor, pentru spectacolul Funcționarii, după A.P. Cehov – Gala Absolvenților UNATC, 2010
 • Premiul pentru cel mai bun regizor, pentru spectacolul True West de Sam Shepard – Festivalul de Teatru de la Piatra-Neamț, 2010
 • Finalist secțiunea Artele spectacolului, OPERA PRIMA – Marile Premii Prometheus, 2009
 • Premiul pentru cel mai bun regizor, pentru spectacolul Romanțioșii de Edmond Rostand – Gala Comedia ține la TINEri, 2008
 • Premiul pentru cel mai bun regizor, pentru spectacolul Fool for Love de Sam Shepard – Festivalul de Teatru Pledez pentru Tineri, Secțiunea: Școli de teatru, Piatra-Neamț, 2008
Echipa Teatrului Nottara

Alexandra Norocea – Şef Serviciu
Mihaela Bătrânu – Economist
Mădălina Bârsănel – Referent de specialitate
Carmen Mihaela Tacu – Economist
Simona Mitroi – Economist
Knapyk Kristina – Referent
Petronela Niculia – Curier
Mihaela Elena Duică – Consilier
SCPA Ștefan, Burecu și Asociații – Juridic

Adriana Moca – Șef Serviciu

Silvia Dumitrache – Consultant artistic

Maria Gabriela Constantin – Secretar literar

Victor Diaconu – Secretar literar

Cristian Juncu – Regizor artistic

Ștefan Gheorghiță Caragiu  – Scenograf

Paula Varga – Șef Serviciu

Florentin Ilie – Secretar PR

Mariana Mihalache – Secretar PR

Mirela Nicoleta Ștefan – Secretar PR

Laurenția Rusu – Casier

Elena Pavel – Casier

Doina Costin – Supraveghetor sală

Maria Matei – Plasator

Valentina Cucu – Plasator

Maria Cristache – Plasator

Alexandra Alina Mănoiu – Plasator

Viorica Dobrică – Plasator

Măndica Chiticaru – Plasator

Ciprian Nicolaie Duică – Şef Serviciu

Birou Regizorat tehnic

Dana Viorica Popescu – Şef Birou

Laura Sibianu – Regizor tehnic

Ionela Bahnaru – Regizor tehnic

Dragoş Toma Moloiu – Regizor tehnic

Ana Maria Varga – Regizor tehnic

Simona Maria Bușoiu – Sufleor

Ecaterina Cobzaru – Sufleor

Raluca Mihaela Iosifescu – Sufleor

Diana Cîmpeanu – Sufleor

Alina Hiristea – Sufleor

Formaţie muncitori 

Paul Doanță – șef formație

Ionuț Cherana – maestru lumini sunet

Mădălin Raicu – operator lumini

Dan Iordănescu – operator lumini

Nicușor Maican – operator lumini

Victor Surdu – operator lumini

Petre Scrioșteanu – șef formație

Adriana Elena Sabău – recuziter

Udriste Ciprian – mânuitor, decor

Cristian Tudor – mânuitor, decor

Freddy Paraschiv – mânuitor, decor

Pavel Liviu Andrei – mânuitor, decor

Costel Uzarciuc – mânuitor, decor

Dragai Cristian Gabriel – recuziter

Vlad Daniela – recuziter

Cristian Baboș – mânuitor, decor

Alexandru Sanda – mânuitor, decor

Gheorghe Săbărel – șef formație

Edu Nicolae Adrian – recuziter

Iulian Gabriel Arapu – recuziter

Dănuț Epure – mânuitor, decor / șofer

Costinel Acasandri – mânuitor, decor

Cristian Danalache – mânuitor, decor

Iulian Iana – mânuitor, decor

Andrei Urzică – mânuitor, decor

Marin Nicolae Pardaillan – mânuitor, decor

Bogdan Chichea – mânuitor, decor

Marius Negoiță mânuitor, decor

Niculescu Mihai Alin mânuitor, decor

Ana Cireșaru – machiaj

Cabiniere

Maria Cucu – cabinieră

Ioana Dănilă – cabinieră

Virginia Zamfir – cabinieră

Livioara Adăscăliței – cabinieră

Anișoara Popa – cabinieră

Mirela Irina Moldovan – spălătoreasă

Angelica Chirică – machiaj

Operatori sunet

Valentin Florin Surdu – operator sunet

Marinescu Bogdan – operator sunet

Sabău Andrei Ioan – operator sunet

Robertino Târcu – operator sunet

Florin Raicu – operator sunet

Daniela Ciontolac – Auditor

Vlad Nicolae – Auditor

Şef Serviciu – Mara Manolescu
Compartiment aprovizionare-deservire

Ilie Anda – Magaziner

Costică Anton – merceolog
Formaţie Muncitori

Tâmplari

Brăișteanu Șerban Paul – Şef formaţie „Tâmplari”

Nicolae Neacșu – Tâmplar

Alex Cristian Ionescu – Tâmplar

Croitori

Doina Victoria Bach – Şef formaţie „Croitori”

Ion Bașturea – Croitor

Lăcrămioara Sîrbu – Șef birou

Ion Borțea – Administrator

Alexandru Mihai – Referent de specialitate

Gheorghe Ion Elian – Șofer

Emilia Roșu – Îngrijitor

Simona Florina Ghenovici – Îngrijitor

Marius Dincă – electrician de întreținere

Lucian Calitescu – instalator

Gabriel Stănescu – Contabil șef

Claudiu Dima – Economist

Laura Georgiana Negoescu – Economist

Liliana Dincă – Economist

Loredana Florentina Croitoru – Contabil

Dan Mihai Dona – Economist

Monica Necșoiu – Inspector de specialitate

Ion Haiduc  –  actor

Catrinel Dumitrescu  –  actor

Victoria Cociaş –  actor

Cristian Nicolaie –   actor

Sorin Octavian Cociş –   actor

Alexandru Jitea –   actor

Ada Caterina Navrot  –   actor

Crenguţa Hariton –   actor

Ion Grosu –   actor

Alexandru Repan  –   actor

Raluca Maria Grosu  –   actor

Cerasela Iosifescu  –   actor

Daniel Popescu  –   actor

Alexandru Gheorghiu  –   actor

Andreea Irina Şofron  –   actor

Raluca Valentina Gheorghiu  –   actor

Luminiţa Elena Teodosiu  –   actor

Cristina Daniela Minoiu  –   actor

Ioana Calotă Lupu  –   actor

Alexandra Aga –   actor

Mihail Marinescu  –   actor

Dan Virgil Bordeianu  –   actor

Diana Roman  –   actor

Mihaela Subţirică  –   actor

Claudiu Romila  –   actor

Corina Dragomir  –   actor

Gabriel Adrian Răuţă  –   actor

Cristina Ivanciuc  –   actor

Laura Vasiliu  –   actor

Raluca Jugănaru Grosu  –   actor

Laura Anghel  –   actor

Mircea Teodorescu  –   actor

Filip Ristovski – actor

Sorina Ștefănescu – actor

Răzvan Bănică – actor

Rareș Andrici – actor

Cristina Juncu – actor

Isabela Neamțu – actor

Șerban Gomoi – actor

Vlad Bălan – actor

Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Securitate și Sănătate în Muncă

Alexandra Norocea – Şef Serviciu
Mihaela Bătrânu – Economist
Mădălina Bârsănel – Referent de specialitate
Carmen Mihaela Tacu – Economist
Simona Mitroi – Economist
Knapyk Kristina – Referent
Petronela Niculia – Curier
Mihaela Elena Duică – Consilier
SCPA Ștefan, Burecu și Asociații – Juridic

Serviciul de specialitate artistică

Adriana Moca – Șef Serviciu

Silvia Dumitrache – Consultant artistic

Maria Gabriela Constantin – Secretar literar

Victor Diaconu – Secretar literar

Cristian Juncu – Regizor artistic

Ștefan Gheorghiță Caragiu  – Scenograf

Serviciul Marketing-Vânzări-Relaţii cu publicul

Paula Varga – Șef Serviciu

Florentin Ilie – Secretar PR

Mariana Mihalache – Secretar PR

Mirela Nicoleta Ștefan – Secretar PR

Laurenția Rusu – Casier

Elena Pavel – Casier

Doina Costin – Supraveghetor sală

Maria Matei – Plasator

Valentina Cucu – Plasator

Maria Cristache – Plasator

Alexandra Alina Mănoiu – Plasator

Viorica Dobrică – Plasator

Măndica Chiticaru – Plasator

Serviciul Exploatare Scenă

Ciprian Nicolaie Duică – Şef Serviciu

Birou Regizorat tehnic

Dana Viorica Popescu – Şef Birou

Laura Sibianu – Regizor tehnic

Ionela Bahnaru – Regizor tehnic

Dragoş Toma Moloiu – Regizor tehnic

Ana Maria Varga – Regizor tehnic

Simona Maria Bușoiu – Sufleor

Ecaterina Cobzaru – Sufleor

Raluca Mihaela Iosifescu – Sufleor

Diana Cîmpeanu – Sufleor

Alina Hiristea – Sufleor

Formaţie muncitori 

Paul Doanță – șef formație

Ionuț Cherana – maestru lumini sunet

Mădălin Raicu – operator lumini

Dan Iordănescu – operator lumini

Nicușor Maican – operator lumini

Victor Surdu – operator lumini

Petre Scrioșteanu – șef formație

Adriana Elena Sabău – recuziter

Udriste Ciprian – mânuitor, decor

Cristian Tudor – mânuitor, decor

Freddy Paraschiv – mânuitor, decor

Pavel Liviu Andrei – mânuitor, decor

Costel Uzarciuc – mânuitor, decor

Dragai Cristian Gabriel – recuziter

Vlad Daniela – recuziter

Cristian Baboș – mânuitor, decor

Alexandru Sanda – mânuitor, decor

Gheorghe Săbărel – șef formație

Edu Nicolae Adrian – recuziter

Iulian Gabriel Arapu – recuziter

Dănuț Epure – mânuitor, decor / șofer

Costinel Acasandri – mânuitor, decor

Cristian Danalache – mânuitor, decor

Iulian Iana – mânuitor, decor

Andrei Urzică – mânuitor, decor

Marin Nicolae Pardaillan – mânuitor, decor

Bogdan Chichea – mânuitor, decor

Marius Negoiță mânuitor, decor

Niculescu Mihai Alin mânuitor, decor

Ana Cireșaru – machiaj

Cabiniere

Maria Cucu – cabinieră

Ioana Dănilă – cabinieră

Virginia Zamfir – cabinieră

Livioara Adăscăliței – cabinieră

Anișoara Popa – cabinieră

Mirela Irina Moldovan – spălătoreasă

Angelica Chirică – machiaj

Operatori sunet

Valentin Florin Surdu – operator sunet

Marinescu Bogdan – operator sunet

Sabău Andrei Ioan – operator sunet

Robertino Târcu – operator sunet

Florin Raicu – operator sunet

Audit Public Intern

Daniela Ciontolac – Auditor

Vlad Nicolae – Auditor

Serviciu Producţie – Aprovizionare - Achiziţii Publice

Şef Serviciu – Mara Manolescu
Compartiment aprovizionare-deservire

Ilie Anda – Magaziner

Costică Anton – merceolog
Formaţie Muncitori

Tâmplari

Brăișteanu Șerban Paul – Şef formaţie „Tâmplari”

Nicolae Neacșu – Tâmplar

Alex Cristian Ionescu – Tâmplar

Croitori

Doina Victoria Bach – Şef formaţie „Croitori”

Ion Bașturea – Croitor

Birou Administrativ

Lăcrămioara Sîrbu – Șef birou

Ion Borțea – Administrator

Alexandru Mihai – Referent de specialitate

Gheorghe Ion Elian – Șofer

Emilia Roșu – Îngrijitor

Simona Florina Ghenovici – Îngrijitor

Marius Dincă – electrician de întreținere

Lucian Calitescu – instalator

Compartiment Financiar - Contabilitate

Gabriel Stănescu – Contabil șef

Claudiu Dima – Economist

Laura Georgiana Negoescu – Economist

Liliana Dincă – Economist

Loredana Florentina Croitoru – Contabil

Compartiment Achiziții Publice

Dan Mihai Dona – Economist

Monica Necșoiu – Inspector de specialitate

Compartiment artistic

Ion Haiduc  –  actor

Catrinel Dumitrescu  –  actor

Victoria Cociaş –  actor

Cristian Nicolaie –   actor

Sorin Octavian Cociş –   actor

Alexandru Jitea –   actor

Ada Caterina Navrot  –   actor

Crenguţa Hariton –   actor

Ion Grosu –   actor

Alexandru Repan  –   actor

Raluca Maria Grosu  –   actor

Cerasela Iosifescu  –   actor

Daniel Popescu  –   actor

Alexandru Gheorghiu  –   actor

Andreea Irina Şofron  –   actor

Raluca Valentina Gheorghiu  –   actor

Luminiţa Elena Teodosiu  –   actor

Cristina Daniela Minoiu  –   actor

Ioana Calotă Lupu  –   actor

Alexandra Aga –   actor

Mihail Marinescu  –   actor

Dan Virgil Bordeianu  –   actor

Diana Roman  –   actor

Mihaela Subţirică  –   actor

Claudiu Romila  –   actor

Corina Dragomir  –   actor

Gabriel Adrian Răuţă  –   actor

Cristina Ivanciuc  –   actor

Laura Vasiliu  –   actor

Raluca Jugănaru Grosu  –   actor

Laura Anghel  –   actor

Mircea Teodorescu  –   actor

Filip Ristovski – actor

Sorina Ștefănescu – actor

Răzvan Bănică – actor

Rareș Andrici – actor

Cristina Juncu – actor

Isabela Neamțu – actor

Șerban Gomoi – actor

Vlad Bălan – actor

Turnee

Trăim într-o lume a conectivităṭii, de la comunicările noastre zilnice, la marile fluxuri financiare ṣi comerciale online. In această lume dominată de relaṭionările de gradul 2, actul teatral iese în evidenṭă, pentru că păstrează palpitul comunicării directe.

De aceea, adaptat lumii de azi, Teatrul Nottara ṣi-a făcut un titlu de onoare din a purta mesajul său, în medii cât mai diverse. Ne-am făcut prieteni în ṭară ṣi în străinătate ṣi ne-am respectat programul unei prezenṭe active în faṭa publicului, în limita resurselor, care au fost adesea mai restrânse decât năzuinṭele noastre.

Am jucat pe scenele teatrelor de tradiṭie din marile oraṣe ale ṭării ṣi i-am găzduit, la rândul nostru, pe artiṣtii acestor instituṭii, în schimburi culturale care au adus beneficii spirituale comunităṭilor noastre.

Nu am ocolit nici oraṣele care nu au o scenă de teatru proprie, tocmai din dorinṭa de a răspunde nevoii acelor comunităṭi de a se bucura „în direct” de prestaṭia artistică a actorilor consacraṭi ṣi cu intenṭia de a educa tânăra generaṭie de spectatori. Nu ne-am sfiit să mergem la Oneşti, Curtea de Argeş, Slobozia, Fălticeni, Călăraşi, Oţelu Roşu, Caransebeş, Alba Iulia ṣi nu vom ezita să jucăm oriunde vom fi invitaṭi.

Cum intenṭia noastră este să ne adresăm tuturor românilor care iubesc spectacolul de calitate, este de la sine înṭeles că nu îi puteam uita pe conaṭionalii noṣtri care, din diverse motive, trăiesc dincolo de graniṭele ṭării. Am căutat sistematic să fim în mijlocul lor, dar şi pe scenele unor teatre în care ṭinta noastră a fost comunitatea lărgită, multietnică, a marilor oraṣe occidentale.

Prin urmare, am iniṭiat ṣi continuăm seria de turnee în străinătate, program ce face parte din strategia managerială a teatrului de peste 10 ani şi care se derulează constant, cu sprijinul unor parteneri fideli.

Dotări tehnice

Dacă sunteţi interesat să găzduim un spectacol sau alt eveniment în Teatrul Nottara, găsiţi mai sus informaţii despre dotările tehnice ale celor două săli.

Documentul de identitate
Informaţii publice

Teatrul C.I. Nottara este organizat și funcționează potrivit prevederilor următoarelor acte normative acte normative:

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Teatrului CI. Nottara, aprobat prin HCGMB nr.718/22.12.2022 pentru aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului C.l. Nottara, cu modificările și completările ulterioare;

O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;

Legea nr. 353/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21 /2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;

O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public;

Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 245/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale;

Legea nr. 186/2003 referitoare la promovarea culturii scrise;

H.G. nr. 385/2004 privind accesul gratuit la actul de cultură, la nivel național al pensionarilor care au activat minimum 10 ani în domeniul cultural-artistic;

Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizațiilor pentru activitatea de liber profesionist a artiștilor executanți sau interpreți;

Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.

Accesați această pagină pentru a vedea toate documentele la zi.

2015-11-10 Contul de Execuţie a Bugetului
2015-11-10 Buget
2015-12-18 Buget
2015-12-18 Contul de Execuţie a Bugetului
2016-05-19 Contul de Execuţie a Bugetului
2016-05-20 Buget
2016-05-20 Bilanț 31.03.2016
2016-06-09 Situația execuției bugetare la 31.05.2016
2016-08-02 Situația execuției bugetare la 30.06.2016
2016-08-03 Situația rezultatelor financiare înregistrate la data de 30.06.2016
2016-08-09 Situația execuției bugetare la 31.07.2016
2016-09-12 Situația execuției bugetare la 31.08.2016
2016-10-10 Situația rezultatelor financiare înregistrate la data de 30.09.2016
2016-11-10 Situația execuției bugetare la 31.10.2016
2016-12-10 Situația execuției bugetare la 30.11.2016
2017-01-10 Situația execuției bugetare la 31.12.2016
2017-01-11 Situația rezultatelor financiare înregistrate la data de 31.12.2016
2017-02-15 Situația execuției bugetare la 31.01.2017
2017-03-16 Situația execuției bugetare la 28.02.2017
2017-04-12 Situația execuției bugetare la 31.03.2017
2017-05-04 Situația execuției bugetare la 30.04.2017
2017-06-07 Situația execuției bugetare la 31.05.2017
2017-07-05 Situația execuției bugetare la 30.06.2017
2017-08-03 Situația execuției bugetare la 31.07.2017
2017-09-04 Situația execuției bugetare la 31.08.2017
2017-10-05 Situația execuției bugetare la 30.09.2017
2017-11-06 Situația execuției bugetare la 31.10.2017
2017-12-05 Situația execuției bugetare la 30.11.2017
2018-01-05 Situația execuției bugetare la 31.12.2017
2018-01-30 Situația rezultatelor financiare înregistrate la data de 31.12.2017
2018-02-05 Situația execuției bugetare la 31.01.2018
2018-03-07 Situația execuției bugetare la 28.02.2018
2018-04-05 Situația execuției bugetare la 31.03.2018
2018-05-04 Situația execuției bugetare la 30.04.2018
2018-06-29 Situația execuției bugetare la 31.05.2018
2019-02-01 Situația rezultatelor financiare înregistrate la data de 31.12.2018
2019-05-07 Buget inițial 2019
2020-01-31 Buget final pe anul 2019
2020-01-31 Situația rezultatelor financiare înregistrate la data de 31.12.2019
2020-01-31 Situația execuției bugetare la data de 31.12.2019
2020-02-27 Buget inițial pe anul 2020
2020-08-31 _Buget final pe anul 2020
2021-02-27 _Situația execuției bugetare la data de 31.12.2020
2021-02-27 _Situația rezultatelor financiare înregistrate la data de 31.12.2020_
2021-05-20 _Buget inițial pe anul 2021
2021-11-09 _Buget final pe anul 2021
2022-02-16 _Bilanț la data de 31.12.2021
2022-02-16 _Cont de execuție cheltuieli la data de 31.12.2021
2022-02-16 _Cont de execuție venituri la data de 31.12.2021
2022-03-23 _Buget inițial 2022
2022-12-23 _Buget final pe anul 2022
2023-02-16 _Bilanț la data de 31.12.2022
2023-02-16 _Cont de execuție cheltuieli la data de 31.12.2022
2023-02-16 _Cont de execuție venituri la data de 31.12.2022
2023-03-23 _Buget inițial 2023
2015-06-15 Alexandra Norocea - declarație de avere
2015-06-15 Alexandra Norocea - declarație de interese
2015-06-15 Cătălin Stancu - declarație de avere
2015-06-15 Cătălin Stancu- declarație de interese
2015-06-15 Ciprian Duică - declarație de avere
2015-06-15 Ciprian Duică - declarație de interese
2015-06-15 Cristian Nicolaie - declarație de avere
2015-06-15 Cristian Nicolaie - declarație de interese
2015-06-15 Dan Marius Zarafescu - declarație de avere
2015-06-15 Dan Marius Zarafescu - declarație de interese
2015-06-15 Gheorghe Săbărel - declarație de avere
2015-06-15 Gheorghe Săbărel - declarație de interese
2015-06-15 Marian Tița - declarație de avere
2015-06-15 Marian Tița - declarație de interese
2015-06-15 Marinela Țepuș - declarație de avere
2015-06-15 Marinela Țepuș - declarație de interese
2015-06-15 Mona Magdalena Negrea - declarație de avere
2015-06-15 Mona Magdalena Negrea - declarație de interese
2015-06-15 Silvia Popescu - declarație de avere
2015-06-15 Silvia Popescu - declarație de interese
2015-06-15 Victoria Doina Bach - declarație de avere
2015-06-15 Victoria Doina Bach - declarație de interese
2015-06-15 Viorica Dana Popescu - declarație de avere
2015-06-15 Viorica Dana Popescu - declarație de interese
2016-06-15 Marinela Ţepuş - declarație de avere (2016)
2016-06-15 Marinela Ţepuş - declarație de interese (2016)
2016-06-15 Dan Marius Zarafescu - declarație de avere (2016)
2016-06-15 Dan Marius Zarafescu - declarație de interese (2016)
2016-06-15 Silvia Popescu - declarație de avere (2016)
2016-06-15 Silvia Popescu - declarație de interese (2016)
2016-06-15 Alexandra Norocea - declarație de avere (2016)
2016-06-15 Alexandra Norocea - declarație de interese (2016)
2016-06-15 Negrea Mădălina - declarație de avere (2016)
2016-06-15 Negrea Mădălina - declarație de interese (2016)
2016-06-15 Alexandru Popa - declarație de avere (2016)
2016-06-15 Alexandru Popa - declarație de interese (2016)
2016-06-15 Cătălin Stancu - declarație de avere (2016)
2016-06-15 Cătălin Stancu - declarație de interese (2016)
2016-06-15 Tiţa Marian - declarație de avere (2016)
2016-06-15 Tiţa Marian - declarație de interese (2016)
2016-06-15 Victoria Doina Bach - declarație de avere (2016)
2016-06-15 Victoria Doina Bach - declarație de interese (2016)
2016-06-15 Ciprian Duică - declarație de avere (2016)
2016-06-15 Ciprian Duică - declarație de interese (2016)
2016-06-15 Viorica Dana Popescu - declarație de avere (2016)
2016-06-15 Viorica Dana Popescu - declarație de interese (2016)
2016-06-15 Gheorghe Săbărel - declarație de avere (2016)
2016-06-15 Gheorghe Săbărel - declarație de interese (2016)
2016-06-15 Constantin Lăpuşan - declarație de avere (2016)
2016-06-15 Constantin Lăpuşan - declarație de interese (2016)
2016-06-15 Dan Iordănescu - declarație de avere (2016)
2016-06-15 Dan Iordănescu - declarație de interese (2016)
2017-07-06 Alexandra Norocea - declarație de avere (2017)
2017-07-06 Alexandra Norocea - declarație de interese (2017)
2017-07-06 Bach Victoria Doina - declarație de avere (2017)
2017-07-06 Bach Victoria Doina - declarație de interese (2017)
2017-07-06 Doanță Paul-Florin - declarație de avere (2017)
2017-07-06 Doanță Paul-Florin - declarație de interese (2017)
2017-07-06 Duică Ciprian- Nicolae - declarație de interese (2017)
2017-07-06 Duică Ciprian-Nicolae - declarație de interese (2017)
2017-07-06 Lăpușan Constantin - declarație de avere (2017)
2017-07-06 Lăpușan Constantin - declarație de interese (2017)
2017-07-06 Marinela Tepuș -declarație de avere (2017)
2017-07-06 Marinela Tepuș- declarație de interese (2017)
2017-07-06 Nicolae-Claudiu Sfirschi-Lăudat - declarație de avere (2017)
2017-07-06 Nicolae-Claudiu Sfirschi-Lăudat- declarație de interese (2017)
2017-07-06 Popa Alexandru - declarație de avere (2017)
2017-07-06 Popa Alexandru - declarație de interese (2017)
2017-07-06 Popescu Silvia - declarație de avere (2017)
2017-07-06 Popescu Silvia - declarație de interese (2017)
2017-07-06 Popescu Viorica-Dana - declarație de avere (2017)
2017-07-06 Popescu Viorica-Dana - declarație de interese (2017)
2017-07-06 Săbărel Gheorghe - declarație de avere (2017)
2017-07-06 Săbărel Gheorghe - declarație de interese (2017)
2017-07-06 Stancu Cătălin - declarație de avere (2017)
2017-07-06 Stancu Cătălin - declarație de interese (2017)
2017-07-06 Tița Marian - declarație de avere (2017)
2017-07-06 Tița Marian -declarație de interese (2017)
2017-07-06 Zarafescu Dan-Marius - declarație de avere (2017)
2017-07-06 Zarafescu Dan-Marius - declarație de interese (2017)
2017-07-06 Ana Hristodorescu - declarație de avere (2017)
2017-07-06 Ana Hristodorescu - declarație de interese (2017)
2018-06-14 Alexandra Norocea - declarație de avere (2018)
2018-06-14 Alexandra Norocea - declarație de interese (2018)
2018-06-14 Doina Bach - declarație de avere (2018)
2018-06-14 Doina Bach - declarație de interese (2018)
2018-06-14 Ciprian Duică - declarație de avere (2018)
2018-06-14 Ciprian Duică - declarație de interese (2018)
2018-06-14 Mara Manolescu - declarație de avere (2018)
2018-06-14 Mara Manolescu - declarație de interese (2018)
2018-06-14 Silvia Popescu - declarație de avere (2018)
2018-06-14 Silvia Popescu - declarație de interese (2018)
2018-06-14 Viorica Popescu - declarație de avere (2018)
2018-06-14 Viorica Popescu - declarație de interese (2018)
2018-06-14 Gheorghe Săbărel - declarație de avere (2018)
2018-06-14 Gheorghe Săbărel - declarație de interese (2018)
2018-06-14 Petre Scrioșteanu - declarație de avere (2018)
2018-06-14 Petre Scrioșteanu - declarație de interese (2018)
2018-06-14 Marinela Țepuș - declarație de avere (2018)
2018-06-14 Marinela Țepuș - declarație de interese (2018)
2018-06-14 Marian Tița - declarație de avere (2018)
2018-06-14 Marian Tița - declarație de interese (2018)
2018-06-14 Dan Marius Zarafescu - declarație de avere (2018)
2018-06-14 Dan Marius Zarafescu - declarație de interese (2018)
2019-06-06 Declaratie avere Bach Doina (2019)
2019-06-06 Declaratie interese Bach Doina (2019)
2019-06-06 Declaratie avere Doanta Paul (2019)
2019-06-06 Declaratie interese Doanta Paul (2019)
2019-06-06 Declaratie avere Duica Ciprian (2019)
2019-06-06 Declaratie interese Duica Ciprian (2019)
2019-06-06 Declaratie avere Istrate Magdalena (2019)
2019-06-06 Declaratie interese Istrate Magdalena (2019)
2019-06-06 Declaratie avere Manolescu Mara (2019)
2019-06-06 Declaratie interese Manolescu Mara (2019)
2019-06-06 Declaratie avere Milosoiu Sinziana (2019)
2019-06-06 Declaratie interese Milosoiu Sinziana (2019)
2019-06-06 Declaratie avere Norocea Alexandra (2019)
2019-06-06 Declaratie interese Norocea Alexandra (2019)
2019-06-06 Declaratie avere Popescu Viorica Dana (2019)
2019-06-06 Declaratie interese Popescu Viorica Dana (2019)
2019-06-06 Declaratie avere Sabarel Gheorghe (2019)
2019-06-06 Declaratie interese Sabarel Gheorghe (2019)
2019-06-06 Declaratie avere Scriosteanu Petre (2019)
2019-06-06 Declaratie interese Scriosteanu Petre (2019)
2019-06-06 Declaratie avere Stanescu Gabriel (2019)
2019-06-06 Declaratie interese Stanescu Gabriel (2019)
2019-06-06 Declaratie avere Tepus Marinela (2019)
2019-06-06 Declaratie interese Tepus Marinela (2019)
2019-06-06 Declaratie avere Tita Marian (2019)
2019-06-06 Declaratie interese Tita Marian (2019)
2019-06-06 Declaratie avere Zarafescu Marius
2019-06-06 Declaratie interese Zarafescu Marius (2019)
2020-06-12 Bach Doina - declaratie avere
2020-06-12 Bach Doina - declaratie interese
2020-06-12 Doanta Paul - declaratie avere
2020-06-12 Doanta Paul - declaratie interese
2020-06-12 Duica Ciprian - declaratie avere
2020-06-12 Duica Ciprian - declaratie interese
2020-06-12 Manolescu Mara - declaratie avere
2020-06-12 Manolescu Mara - declaratie interese
2020-06-12 Milosoiu Sinziana - declaratie avere
2020-06-12 Milosoiu Sinziana - declaratie interese
2020-06-12 Milosoiu Sinziana - declaratie interese
2020-06-12 Norocea Alexandra - declaratie avere
2020-06-12 Norocea Alexandra - declaratie interese
2020-06-12 Popescu Daniela - declaratie avere
2020-06-12 Popescu Daniela - declaratie interese
2020-06-12 Sabarel Gheorghe - declaratie avere
2020-06-12 Sabarel Gheorghe - declaratie interese
2020-06-12 Scriosteanu Petre - declaratie avere
2020-06-12 Scriosteanu Petre - declaratie interese
2020-06-12 Stanescu Gabriel - declaratie avere
2020-06-12 Stanescu Gabriel - declaratie interese
2020-06-12 Tepus Marinela - declaratie avere
2020-06-12 Tepus Marinela - declaratie interese
2020-06-12 Tita Marian - declaratie avere
2020-06-12 Tita Marian - declaratie interese
2020-06-12 Tomescu Ovidiu - declaratie avere
2020-06-12 Tomescu Ovidiu - declaratie avere
2020-06-12 Tomescu Ovidiu - declaratie interese
2020-06-12 Zarafescu Dan - declaratie avere
2020-06-12 Zarafescu Dan - declaratie interese
2021-06-14 Bach Doina - declaratie avere 
2021-06-14 Bach Doina - declaratie interese 
2021-06-14 Doanta Paul - declaratie avere 
2021-06-14 Doanta Paul - declaratie interese 
2021-06-14 Duica Ciprian - declaratie avere 
2021-06-14 Duica Ciprian - declaratie interese 
2021-06-14 Manolescu Mara - declaratie avere 
2021-06-14 Manolescu Mara - declaratie interese 
2021-06-14 Milosoiu Sinziana - declaratie avere 
2021-06-14 Milosoiu Sinziana - declaratie interese 
2021-06-14 Norocea Alexandra - declaratie avere 
2021-06-14 Norocea Alexandra - declaratie interese 
2021-06-14 Popescu Daniela - declaratie avere 
2021-06-14 Popescu Daniela - declaratie interese 
2021-06-14 Sabarel Gheorghe - declaratie avere 
2021-06-14 Sabarel Gheorghe - declaratie interese 
2021-06-14 Scriosteanu Petre - declaratie avere 
2021-06-14 Scriosteanu Petre - declaratie interese 
2021-06-14 Stanescu Gabriel - declaratie avere 
2021-06-14 Stanescu Gabriel - declaratie interese 
2021-06-14 Tepus Marinela - declaratie avere 
2021-06-14 Tepus Marinela - declaratie interese 
2021-06-14 Tita Marian - declaratie avere 
2021-06-14 Tita Marian - declaratie interese 
2021-06-14 Alexandru Popa - declaratie avere 
2021-06-14 Alexandru Popa - declaratie interese
2021-06-14 Lăcrămioara Sîrbu - declaratie avere 
2021-06-14 Lăcrămioara Sîrbu - declaratie interese
2022-06-30 Declarații de avere și interese 2021 și 2022
2023-06-30 Declarații de avere și interese 2023

TEMEI LEGAL: LEGEA NR. 544/2001

PROCEDURA DE SOLICITARE ȘI COMUNICARE A INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC

Solicitarea și obținerea informațiilor de interes public se face în temeiul prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public actualizată, precum și al Normelor de aplicare a legii aprobate prin H.G. nr. 123/2002, actualizată.

Informațiile de interes public gestionate la nivelul Teatrului Nottara pot fi comunicate din oficiu și la cerere.

CEREREA POATE FI DESCĂRCATĂ DE AICI:

Cerere informatii interes public Teatrul Nottara 2022

A.Informațiile de interes public comunicate din oficiu

Informațiile de interes public comunicate din oficiu sunt prezentate într-un buletin informativ și sunt disponibile pe site.

Legea nr. 544/2001 – Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
(2) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile prevazute la alin. (1) .

B. Informațiile de interes public comunicate la cerere

Solicitarea informațiilor de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, va fi adresată autorității publice, in condițiile art. 6 din Legea nr. 544/2001.

Legea nr. 544/2001 – Art. 6
(1) Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, in conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.
(2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal.
(3) Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:
a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;
b) informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;
c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.

Numele și prenume funcționarului public responsabil cu difuzarea informațiilor de publice:

Informarea publică directă a persoanelor
Florentin Ilie  – Serviciu Marketing, Vânzări și Relații cu publicul
E-mail: florentin.ilie@nottara.ro

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC

2023-03-17 Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2022

2022-03-02 Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2021

2021-03-04 Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2020

Programul Anual a Achiziţiilor Publice
2017-04-19 Programul anual al Achizitiilor Publice - 2017 
2017-09-29 Programul anual al Achizitiilor Publice - 2017 
2018-03-08 Programul anual al Achizitiilor Publice - 2018 
2018-06-22 Programul anual al Achizitiilor Publice - 2018 
2019-12-30 Programul anual al Achizitiilor Publice - 2020 
2020-02-27 Programul anual al Achizitiilor Publice - 2020 
2020-05-12 Programul anual al Achizitiilor Publice - 2020 
2020-12-29 Programul anual al Achizitiilor Publice (proceduri) - 2021 
2020-12-29 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2021 
2021-05-21 Programul anual al Achizitiilor Publice (proceduri) - 2021 
2021-05-21 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2021 
2021-07-29 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2021 
2021-09-10 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2021 
2021-11-11 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2021 
2021-12-30 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2022 
2021-12-30 Programul anual al Achizitiilor Publice (proceduri) - 2022
2022-03-25 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2022
2022-05-17 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2022
2022-09-06 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2022
2022-10-11 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2022
2022-12-07 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2022
2022-12-23 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2022
2023-02-16 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2023
2023-05-05 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2023
2023-06-26 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2023
2023-07-07 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2023
2023-09-21 Centralizator cu rezultatele finale
2023-09-19 Centralizator cu rezultatele probei - interviu
2023-09-13 Centralizator rezultate concurs
2023-09-06 PV selecție dosare
2023-08-22 Formular
2023-08-22 Anunt
2023-06-08 Rezultat final concurs
2023-06-07 Rezultate interviu
2023-05-30 Rezultate proba scrisa
2023-05-23 Proces verbal selecție dosare
2023-05-16 Anunt continuare concurs
2023-04-24 Anunț concurs
2022-12-19 Centralizator rezultate finale
2022-11-28 Anunț concurs promovare
2022-11-17 Centralizator cu rezultatele finale/practice
2022-11-10 Centralizator cu rezultatele probei scrise/practice
2022-10-31 Centralizator cu rezultatele finale
2022-10-25 Centralizator
2022-10-24 Anunț
2022-10-06 Anunț examen promovare
2022-08-29 Centralizator rezultate finale
2022-08-29 Centralizator probă interviu
2022-08-23 Centralizator cu rezultatele probei scrise
2022-08-12 Centralizator cu rezultatele probei selecție dosare
2022-08-12 Proces verbal selecție dosare
2022-07-28 Anunț concurs angajare
2022-04-15 Centralizator rezultate finale actori
2022-03-18 Cerere înscriere casting actori
2022-03-18 Anunț casting actori
2022-03-11 Rezultate finale regizor artistic
2022-03-03 Anunț de selecție
2022-03-02 Criterii selecție regizori
2022-01-31 Centralizator rezultate finale
2022-01-28 Centralizator proba interviu
2022-01-18 ERATA anunț concurs
2022-01-18 Centralizator rezultate înscriere dosare
2022-01-03 Anunț concurs
2019-11-18 Centralizator cu rezultate finale
2019-11-15 Centralizator rezultate interviu
2019-11-11 Rezultate proba scrisă
2019-11-04 Selecție dosare
2019-10-18 Anunţ concurs
2019-09-26 Rezultate proba scrisă
2019-09-10 Anunț promovare
2019-08-30 Rezultate finale
2019-08-28 Proces verbal - proba scrisă
2019-08-12 Anunț promovare
2019-01-30 Centralizator rezultate finale
2019-01-29 Centralizator rezultate interviu
2019-01-22 Rezultate proba scrisă
2019-01-15 Selecție dosare
2018-12-21 Anunț concurs de angajare
2018-11-12 Rezultate finale
2018-11-09 Rezultate interviu
2018-11-06 Rezultate concurs
2018-10-29 Selecție dosare
2018-10-12 Anunț concurs de angajare
2018-07-19 Rezultate finale concurs CONTABIL ȘEF S II, ȘEF SERVICIU MARKETING, ȘOFER, FORMATOR
2018-07-17 Rezultate concurs CONTABIL ȘEF S II, ȘEF SERVICIU MARKETING, ȘOFER, FORMATOR
2018-07-12 Centralizator cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în ziua de 11.07.2018
2018-07-06 Centralizator cu rezultatul selectiei dosarelor înscrise la concursul organizat în ziua de 11.07.2018
2018-06-21 Cerere înscriere concurs
2018-06-19 Anunț concurs de angajare CONTABIL ȘEF S II, ȘEF SERVICIU MARKETING, ȘOFER, FORMATOR
2018-04-18 Rezultate finale referent de specialitate
2018-04-17 Rezultate interviu referent de specialitate
2018-04-12 Rezultate finale - Sufleor S
2018-04-12 Rezultat proba scrisă - Referent de specialitate
2018-04-05 Rezultate interviu sufleor
2018-04-03 Proces verbal privind selectie dosare
2018-04-02 Rezultate probă practică sufleor
2018-03-16 Anunț concurs de angajare
2018-03-23 Rezultate depunere dosare
2018-03-21 Rezultate concurs promovare
2018-03-08 Anunț concurs de angajare
2018-03-08 Rezultate finale concurs
2018-03-07 Centralizator cu rezultate proba interviu concurs 07.03.2018
2018-03-05 Examen de promovare
2018-03-01 Centralizator cu rezultate proba scrisa concurs 01.03.2018
2018-02-22 Proces verbal privind selecție dosare
2018-02-08 Anunț concurs de angajare
2017-05-19 Anunț promovare
2017-04-03 Centralizator cu rezultatele probei - interviu
2017-03-31 Rezultatele probei interviu pentru ocuparea posturilor vacante de Consilier S I şi Economist S I
2017-03-31 Proces verbal privind contestaţiile la proba practică - actori
2017-03-30 Mulţumiri tuturor participanţilor la concursul organizat în data de 27.03.2017
2017-03-30 Centralizator cu rezultatele probei practice la concursul organizat în ziua de 27.03.2017
2017-03-28 Rezultate proba scrisa pentru ocuparea posturilor de Consilier S1 si Economist S1
2017-03-21 Programare proba practică actori
2017-03-20 Proces-Verbal privind selecție dosare
2017-03-06 ERATĂ Concurs pentru ocuparea posturilor vacante
2017-03-06 Concurs pentru ocuparea posturilor vacante
2016-06-09 Rezultat concurs pentru ocuparea posturilor de Economist S I și Economist Sp IA
2016-06-02 Rezultate proba scrisa - 01.06.2016
2016-05-26 Proces-Verbal privind selecție dosare
2016-05-11 Concurs pentru ocuparea posturilor vacante 2016
2016-05-26 Proces-Verbal privind selecție dosare
2015-12-21 Centralizator cu rezultate finale
2015-11-26 Anunţ de promovare
2015-12-16 Centralizator rezultate probă practică
2015-09-23 Centralizator rezultate concurs 
2015-09-21 Centralizator cu rezultatele probei interviu
2015-09-15 Plan interviu Contabil M 1A
2015-09-15 Plan interviu Economist S 1
2015-09-15 Rezultate Probă scrisă
2015-09-15 Plan interviu Actor S 1A
2015-09-08 Proces-Verbal privind contestațiile la depunerea dosarelor
2015-09-04 Proces-Verbal privind selecție dosare
2015-08-19 Concurs pentru ocuparea posturilor vacante
2014-04-11 Invitație de participare - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2014-04-11 Documentatie de atribuire - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2015-05-18 Documentatie de atribuire - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2015-05-18 Invitație de participare - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Adresă - anexe la contractele aflate în derulare 2015
2016-04-19 Documentatie de atribuire - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2016-04-19 Invitație de participare - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2016-04-21 Adresă - În atenția potențialilor ofertanți pentru achiziționarea serviciilor de pompieri și salvare la Teatrul C.I. Nottara
2017-04-20 Invitație de participare - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2017-04-20 Documentatie de atribuire - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2018-04-23 Documentatie de atribuire - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2018-04-23 Invitație de participare - Servicii de pază și protecție pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2018-04-23 Documentație de atribuire - Servicii de pază și protecție pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2018-04-23 Invitație de participare - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2018-07-30 Invitație de participare - Execuție lucrări de reparații, igienizări și vopsitorii în anumite zone din cadrul clădirii unde își desfășoară activitatea Teatrul Nottara
2018-07-30 Caiet de sarcini - Execuție lucrări de reparații, igienizări și vopsitorii în anumite zone din cadrul clădirii unde își desfășoară activitatea Teatrul Nottara
2018-12-22 Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2019 (achiziții directe)
2019-05-17 Invitație de participare - Servicii de pază și protecție pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2019-05-17 Documentație de atribuire - Servicii de pază și protecție pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2019-05-17 Invitație de participare - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2019-05-17 Documentatie de atribuire - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2019-09-20 Invitație de participare - Servicii hoteliere
2019-09-20 Documentatie de atribuire - Servicii hoteliere
2019-05-08 Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2019 (achiziții directe)
2019-07-05 Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2019 (achiziții directe)
2019-10-02 Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2019 (achiziții directe)
2019-12-17 Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2019 (achiziții directe)
2019-12-23 Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2019 (achiziții directe)
2020-04-15 Invitație de participare - Servicii de pază și protecție pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2020-04-15 Documentație de atribuire - Servicii de pază și protecție pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2020-04-15 Invitație de participare - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2020-04-15 Documentație de participare - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2021-06-10 Invitatie de participare - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2021-06-10 Documentație de participare - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2021-06-10 Invitație de participare - Servicii de pază și protecție pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2021-06-10 Documentație de atribuire - Servicii de pază și protecție pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2021-10-11 Invitație de participare - Servicii de pază și protecție pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara 
2021-10-11 Documentație de atribuire - Servicii de pază și protecție pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2022-04-08 Documentație de atribuire - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2022-04-19 Anunț selecție compozitori
2022-04-19 Anunț selecție coregraf
2022-04-19 Anunț selecție personal scenă
2022-04-19 Anunț selecție scenograf
2022-04-29 Centralizator selecție finală - compozitor
2022-04-29 Centralizator selecție finală - personal scenă
2022-04-29 Centralizator selecție finală - scenograf
2022-05-11 Anunț selecție coregraf
2022-05-16 Anunț selecție compozitori
2022-05-18 Selecție finală coregrafie
2022-05-20 Selecție finală compoziție muzicală
2022-06-30 Anunț selecție scenograf
2022-07-08 Centralizator selecție scenograf
2022-07-14 Anunț de selecție servicii regie de platou
2022-07-14 Anunț de selecție servicii concepție videoproiecție
2023-04-04 Documentație de atribuire - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara

---

PV RECEPȚIE 2022
PV RECEPȚIE 2023


Legislație

Teatrul C.I. Nottara este organizat și funcționează potrivit prevederilor următoarelor acte normative acte normative:

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Teatrului CI. Nottara, aprobat prin HCGMB nr.718/22.12.2022 pentru aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului C.l. Nottara, cu modificările și completările ulterioare;

O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;

Legea nr. 353/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21 /2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;

O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public;

Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 245/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale;

Legea nr. 186/2003 referitoare la promovarea culturii scrise;

H.G. nr. 385/2004 privind accesul gratuit la actul de cultură, la nivel național al pensionarilor care au activat minimum 10 ani în domeniul cultural-artistic;

Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizațiilor pentru activitatea de liber profesionist a artiștilor executanți sau interpreți;

Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.

Buget

Accesați această pagină pentru a vedea toate documentele la zi.

2015-11-10 Contul de Execuţie a Bugetului
2015-11-10 Buget
2015-12-18 Buget
2015-12-18 Contul de Execuţie a Bugetului
2016-05-19 Contul de Execuţie a Bugetului
2016-05-20 Buget
2016-05-20 Bilanț 31.03.2016
2016-06-09 Situația execuției bugetare la 31.05.2016
2016-08-02 Situația execuției bugetare la 30.06.2016
2016-08-03 Situația rezultatelor financiare înregistrate la data de 30.06.2016
2016-08-09 Situația execuției bugetare la 31.07.2016
2016-09-12 Situația execuției bugetare la 31.08.2016
2016-10-10 Situația rezultatelor financiare înregistrate la data de 30.09.2016
2016-11-10 Situația execuției bugetare la 31.10.2016
2016-12-10 Situația execuției bugetare la 30.11.2016
2017-01-10 Situația execuției bugetare la 31.12.2016
2017-01-11 Situația rezultatelor financiare înregistrate la data de 31.12.2016
2017-02-15 Situația execuției bugetare la 31.01.2017
2017-03-16 Situația execuției bugetare la 28.02.2017
2017-04-12 Situația execuției bugetare la 31.03.2017
2017-05-04 Situația execuției bugetare la 30.04.2017
2017-06-07 Situația execuției bugetare la 31.05.2017
2017-07-05 Situația execuției bugetare la 30.06.2017
2017-08-03 Situația execuției bugetare la 31.07.2017
2017-09-04 Situația execuției bugetare la 31.08.2017
2017-10-05 Situația execuției bugetare la 30.09.2017
2017-11-06 Situația execuției bugetare la 31.10.2017
2017-12-05 Situația execuției bugetare la 30.11.2017
2018-01-05 Situația execuției bugetare la 31.12.2017
2018-01-30 Situația rezultatelor financiare înregistrate la data de 31.12.2017
2018-02-05 Situația execuției bugetare la 31.01.2018
2018-03-07 Situația execuției bugetare la 28.02.2018
2018-04-05 Situația execuției bugetare la 31.03.2018
2018-05-04 Situația execuției bugetare la 30.04.2018
2018-06-29 Situația execuției bugetare la 31.05.2018
2019-02-01 Situația rezultatelor financiare înregistrate la data de 31.12.2018
2019-05-07 Buget inițial 2019
2020-01-31 Buget final pe anul 2019
2020-01-31 Situația rezultatelor financiare înregistrate la data de 31.12.2019
2020-01-31 Situația execuției bugetare la data de 31.12.2019
2020-02-27 Buget inițial pe anul 2020
2020-08-31 _Buget final pe anul 2020
2021-02-27 _Situația execuției bugetare la data de 31.12.2020
2021-02-27 _Situația rezultatelor financiare înregistrate la data de 31.12.2020_
2021-05-20 _Buget inițial pe anul 2021
2021-11-09 _Buget final pe anul 2021
2022-02-16 _Bilanț la data de 31.12.2021
2022-02-16 _Cont de execuție cheltuieli la data de 31.12.2021
2022-02-16 _Cont de execuție venituri la data de 31.12.2021
2022-03-23 _Buget inițial 2022
2022-12-23 _Buget final pe anul 2022
2023-02-16 _Bilanț la data de 31.12.2022
2023-02-16 _Cont de execuție cheltuieli la data de 31.12.2022
2023-02-16 _Cont de execuție venituri la data de 31.12.2022
2023-03-23 _Buget inițial 2023
Raport de activitate al managerului
Codul etic
Declarații de avere
2015-06-15 Alexandra Norocea - declarație de avere
2015-06-15 Alexandra Norocea - declarație de interese
2015-06-15 Cătălin Stancu - declarație de avere
2015-06-15 Cătălin Stancu- declarație de interese
2015-06-15 Ciprian Duică - declarație de avere
2015-06-15 Ciprian Duică - declarație de interese
2015-06-15 Cristian Nicolaie - declarație de avere
2015-06-15 Cristian Nicolaie - declarație de interese
2015-06-15 Dan Marius Zarafescu - declarație de avere
2015-06-15 Dan Marius Zarafescu - declarație de interese
2015-06-15 Gheorghe Săbărel - declarație de avere
2015-06-15 Gheorghe Săbărel - declarație de interese
2015-06-15 Marian Tița - declarație de avere
2015-06-15 Marian Tița - declarație de interese
2015-06-15 Marinela Țepuș - declarație de avere
2015-06-15 Marinela Țepuș - declarație de interese
2015-06-15 Mona Magdalena Negrea - declarație de avere
2015-06-15 Mona Magdalena Negrea - declarație de interese
2015-06-15 Silvia Popescu - declarație de avere
2015-06-15 Silvia Popescu - declarație de interese
2015-06-15 Victoria Doina Bach - declarație de avere
2015-06-15 Victoria Doina Bach - declarație de interese
2015-06-15 Viorica Dana Popescu - declarație de avere
2015-06-15 Viorica Dana Popescu - declarație de interese
2016-06-15 Marinela Ţepuş - declarație de avere (2016)
2016-06-15 Marinela Ţepuş - declarație de interese (2016)
2016-06-15 Dan Marius Zarafescu - declarație de avere (2016)
2016-06-15 Dan Marius Zarafescu - declarație de interese (2016)
2016-06-15 Silvia Popescu - declarație de avere (2016)
2016-06-15 Silvia Popescu - declarație de interese (2016)
2016-06-15 Alexandra Norocea - declarație de avere (2016)
2016-06-15 Alexandra Norocea - declarație de interese (2016)
2016-06-15 Negrea Mădălina - declarație de avere (2016)
2016-06-15 Negrea Mădălina - declarație de interese (2016)
2016-06-15 Alexandru Popa - declarație de avere (2016)
2016-06-15 Alexandru Popa - declarație de interese (2016)
2016-06-15 Cătălin Stancu - declarație de avere (2016)
2016-06-15 Cătălin Stancu - declarație de interese (2016)
2016-06-15 Tiţa Marian - declarație de avere (2016)
2016-06-15 Tiţa Marian - declarație de interese (2016)
2016-06-15 Victoria Doina Bach - declarație de avere (2016)
2016-06-15 Victoria Doina Bach - declarație de interese (2016)
2016-06-15 Ciprian Duică - declarație de avere (2016)
2016-06-15 Ciprian Duică - declarație de interese (2016)
2016-06-15 Viorica Dana Popescu - declarație de avere (2016)
2016-06-15 Viorica Dana Popescu - declarație de interese (2016)
2016-06-15 Gheorghe Săbărel - declarație de avere (2016)
2016-06-15 Gheorghe Săbărel - declarație de interese (2016)
2016-06-15 Constantin Lăpuşan - declarație de avere (2016)
2016-06-15 Constantin Lăpuşan - declarație de interese (2016)
2016-06-15 Dan Iordănescu - declarație de avere (2016)
2016-06-15 Dan Iordănescu - declarație de interese (2016)
2017-07-06 Alexandra Norocea - declarație de avere (2017)
2017-07-06 Alexandra Norocea - declarație de interese (2017)
2017-07-06 Bach Victoria Doina - declarație de avere (2017)
2017-07-06 Bach Victoria Doina - declarație de interese (2017)
2017-07-06 Doanță Paul-Florin - declarație de avere (2017)
2017-07-06 Doanță Paul-Florin - declarație de interese (2017)
2017-07-06 Duică Ciprian- Nicolae - declarație de interese (2017)
2017-07-06 Duică Ciprian-Nicolae - declarație de interese (2017)
2017-07-06 Lăpușan Constantin - declarație de avere (2017)
2017-07-06 Lăpușan Constantin - declarație de interese (2017)
2017-07-06 Marinela Tepuș -declarație de avere (2017)
2017-07-06 Marinela Tepuș- declarație de interese (2017)
2017-07-06 Nicolae-Claudiu Sfirschi-Lăudat - declarație de avere (2017)
2017-07-06 Nicolae-Claudiu Sfirschi-Lăudat- declarație de interese (2017)
2017-07-06 Popa Alexandru - declarație de avere (2017)
2017-07-06 Popa Alexandru - declarație de interese (2017)
2017-07-06 Popescu Silvia - declarație de avere (2017)
2017-07-06 Popescu Silvia - declarație de interese (2017)
2017-07-06 Popescu Viorica-Dana - declarație de avere (2017)
2017-07-06 Popescu Viorica-Dana - declarație de interese (2017)
2017-07-06 Săbărel Gheorghe - declarație de avere (2017)
2017-07-06 Săbărel Gheorghe - declarație de interese (2017)
2017-07-06 Stancu Cătălin - declarație de avere (2017)
2017-07-06 Stancu Cătălin - declarație de interese (2017)
2017-07-06 Tița Marian - declarație de avere (2017)
2017-07-06 Tița Marian -declarație de interese (2017)
2017-07-06 Zarafescu Dan-Marius - declarație de avere (2017)
2017-07-06 Zarafescu Dan-Marius - declarație de interese (2017)
2017-07-06 Ana Hristodorescu - declarație de avere (2017)
2017-07-06 Ana Hristodorescu - declarație de interese (2017)
2018-06-14 Alexandra Norocea - declarație de avere (2018)
2018-06-14 Alexandra Norocea - declarație de interese (2018)
2018-06-14 Doina Bach - declarație de avere (2018)
2018-06-14 Doina Bach - declarație de interese (2018)
2018-06-14 Ciprian Duică - declarație de avere (2018)
2018-06-14 Ciprian Duică - declarație de interese (2018)
2018-06-14 Mara Manolescu - declarație de avere (2018)
2018-06-14 Mara Manolescu - declarație de interese (2018)
2018-06-14 Silvia Popescu - declarație de avere (2018)
2018-06-14 Silvia Popescu - declarație de interese (2018)
2018-06-14 Viorica Popescu - declarație de avere (2018)
2018-06-14 Viorica Popescu - declarație de interese (2018)
2018-06-14 Gheorghe Săbărel - declarație de avere (2018)
2018-06-14 Gheorghe Săbărel - declarație de interese (2018)
2018-06-14 Petre Scrioșteanu - declarație de avere (2018)
2018-06-14 Petre Scrioșteanu - declarație de interese (2018)
2018-06-14 Marinela Țepuș - declarație de avere (2018)
2018-06-14 Marinela Țepuș - declarație de interese (2018)
2018-06-14 Marian Tița - declarație de avere (2018)
2018-06-14 Marian Tița - declarație de interese (2018)
2018-06-14 Dan Marius Zarafescu - declarație de avere (2018)
2018-06-14 Dan Marius Zarafescu - declarație de interese (2018)
2019-06-06 Declaratie avere Bach Doina (2019)
2019-06-06 Declaratie interese Bach Doina (2019)
2019-06-06 Declaratie avere Doanta Paul (2019)
2019-06-06 Declaratie interese Doanta Paul (2019)
2019-06-06 Declaratie avere Duica Ciprian (2019)
2019-06-06 Declaratie interese Duica Ciprian (2019)
2019-06-06 Declaratie avere Istrate Magdalena (2019)
2019-06-06 Declaratie interese Istrate Magdalena (2019)
2019-06-06 Declaratie avere Manolescu Mara (2019)
2019-06-06 Declaratie interese Manolescu Mara (2019)
2019-06-06 Declaratie avere Milosoiu Sinziana (2019)
2019-06-06 Declaratie interese Milosoiu Sinziana (2019)
2019-06-06 Declaratie avere Norocea Alexandra (2019)
2019-06-06 Declaratie interese Norocea Alexandra (2019)
2019-06-06 Declaratie avere Popescu Viorica Dana (2019)
2019-06-06 Declaratie interese Popescu Viorica Dana (2019)
2019-06-06 Declaratie avere Sabarel Gheorghe (2019)
2019-06-06 Declaratie interese Sabarel Gheorghe (2019)
2019-06-06 Declaratie avere Scriosteanu Petre (2019)
2019-06-06 Declaratie interese Scriosteanu Petre (2019)
2019-06-06 Declaratie avere Stanescu Gabriel (2019)
2019-06-06 Declaratie interese Stanescu Gabriel (2019)
2019-06-06 Declaratie avere Tepus Marinela (2019)
2019-06-06 Declaratie interese Tepus Marinela (2019)
2019-06-06 Declaratie avere Tita Marian (2019)
2019-06-06 Declaratie interese Tita Marian (2019)
2019-06-06 Declaratie avere Zarafescu Marius
2019-06-06 Declaratie interese Zarafescu Marius (2019)
2020-06-12 Bach Doina - declaratie avere
2020-06-12 Bach Doina - declaratie interese
2020-06-12 Doanta Paul - declaratie avere
2020-06-12 Doanta Paul - declaratie interese
2020-06-12 Duica Ciprian - declaratie avere
2020-06-12 Duica Ciprian - declaratie interese
2020-06-12 Manolescu Mara - declaratie avere
2020-06-12 Manolescu Mara - declaratie interese
2020-06-12 Milosoiu Sinziana - declaratie avere
2020-06-12 Milosoiu Sinziana - declaratie interese
2020-06-12 Milosoiu Sinziana - declaratie interese
2020-06-12 Norocea Alexandra - declaratie avere
2020-06-12 Norocea Alexandra - declaratie interese
2020-06-12 Popescu Daniela - declaratie avere
2020-06-12 Popescu Daniela - declaratie interese
2020-06-12 Sabarel Gheorghe - declaratie avere
2020-06-12 Sabarel Gheorghe - declaratie interese
2020-06-12 Scriosteanu Petre - declaratie avere
2020-06-12 Scriosteanu Petre - declaratie interese
2020-06-12 Stanescu Gabriel - declaratie avere
2020-06-12 Stanescu Gabriel - declaratie interese
2020-06-12 Tepus Marinela - declaratie avere
2020-06-12 Tepus Marinela - declaratie interese
2020-06-12 Tita Marian - declaratie avere
2020-06-12 Tita Marian - declaratie interese
2020-06-12 Tomescu Ovidiu - declaratie avere
2020-06-12 Tomescu Ovidiu - declaratie avere
2020-06-12 Tomescu Ovidiu - declaratie interese
2020-06-12 Zarafescu Dan - declaratie avere
2020-06-12 Zarafescu Dan - declaratie interese
2021-06-14 Bach Doina - declaratie avere 
2021-06-14 Bach Doina - declaratie interese 
2021-06-14 Doanta Paul - declaratie avere 
2021-06-14 Doanta Paul - declaratie interese 
2021-06-14 Duica Ciprian - declaratie avere 
2021-06-14 Duica Ciprian - declaratie interese 
2021-06-14 Manolescu Mara - declaratie avere 
2021-06-14 Manolescu Mara - declaratie interese 
2021-06-14 Milosoiu Sinziana - declaratie avere 
2021-06-14 Milosoiu Sinziana - declaratie interese 
2021-06-14 Norocea Alexandra - declaratie avere 
2021-06-14 Norocea Alexandra - declaratie interese 
2021-06-14 Popescu Daniela - declaratie avere 
2021-06-14 Popescu Daniela - declaratie interese 
2021-06-14 Sabarel Gheorghe - declaratie avere 
2021-06-14 Sabarel Gheorghe - declaratie interese 
2021-06-14 Scriosteanu Petre - declaratie avere 
2021-06-14 Scriosteanu Petre - declaratie interese 
2021-06-14 Stanescu Gabriel - declaratie avere 
2021-06-14 Stanescu Gabriel - declaratie interese 
2021-06-14 Tepus Marinela - declaratie avere 
2021-06-14 Tepus Marinela - declaratie interese 
2021-06-14 Tita Marian - declaratie avere 
2021-06-14 Tita Marian - declaratie interese 
2021-06-14 Alexandru Popa - declaratie avere 
2021-06-14 Alexandru Popa - declaratie interese
2021-06-14 Lăcrămioara Sîrbu - declaratie avere 
2021-06-14 Lăcrămioara Sîrbu - declaratie interese
2022-06-30 Declarații de avere și interese 2021 și 2022
2023-06-30 Declarații de avere și interese 2023

Legea 544/2001

TEMEI LEGAL: LEGEA NR. 544/2001

PROCEDURA DE SOLICITARE ȘI COMUNICARE A INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC

Solicitarea și obținerea informațiilor de interes public se face în temeiul prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public actualizată, precum și al Normelor de aplicare a legii aprobate prin H.G. nr. 123/2002, actualizată.

Informațiile de interes public gestionate la nivelul Teatrului Nottara pot fi comunicate din oficiu și la cerere.

CEREREA POATE FI DESCĂRCATĂ DE AICI:

Cerere informatii interes public Teatrul Nottara 2022

A.Informațiile de interes public comunicate din oficiu

Informațiile de interes public comunicate din oficiu sunt prezentate într-un buletin informativ și sunt disponibile pe site.

Legea nr. 544/2001 – Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
(2) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile prevazute la alin. (1) .

B. Informațiile de interes public comunicate la cerere

Solicitarea informațiilor de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, va fi adresată autorității publice, in condițiile art. 6 din Legea nr. 544/2001.

Legea nr. 544/2001 – Art. 6
(1) Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, in conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.
(2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal.
(3) Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:
a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;
b) informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;
c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.

Numele și prenume funcționarului public responsabil cu difuzarea informațiilor de publice:

Informarea publică directă a persoanelor
Florentin Ilie  – Serviciu Marketing, Vânzări și Relații cu publicul
E-mail: florentin.ilie@nottara.ro

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC

2023-03-17 Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2022

2022-03-02 Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2021

2021-03-04 Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2020

Programul Anual a Achiziţiilor Publice
Programul Anual a Achiziţiilor Publice
2017-04-19 Programul anual al Achizitiilor Publice - 2017 
2017-09-29 Programul anual al Achizitiilor Publice - 2017 
2018-03-08 Programul anual al Achizitiilor Publice - 2018 
2018-06-22 Programul anual al Achizitiilor Publice - 2018 
2019-12-30 Programul anual al Achizitiilor Publice - 2020 
2020-02-27 Programul anual al Achizitiilor Publice - 2020 
2020-05-12 Programul anual al Achizitiilor Publice - 2020 
2020-12-29 Programul anual al Achizitiilor Publice (proceduri) - 2021 
2020-12-29 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2021 
2021-05-21 Programul anual al Achizitiilor Publice (proceduri) - 2021 
2021-05-21 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2021 
2021-07-29 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2021 
2021-09-10 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2021 
2021-11-11 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2021 
2021-12-30 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2022 
2021-12-30 Programul anual al Achizitiilor Publice (proceduri) - 2022
2022-03-25 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2022
2022-05-17 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2022
2022-09-06 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2022
2022-10-11 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2022
2022-12-07 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2022
2022-12-23 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2022
2023-02-16 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2023
2023-05-05 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2023
2023-06-26 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2023
2023-07-07 Programul anual al Achizitiilor Publice (achiziții directe) - 2023
Resurse Umane
2023-09-21 Centralizator cu rezultatele finale
2023-09-19 Centralizator cu rezultatele probei - interviu
2023-09-13 Centralizator rezultate concurs
2023-09-06 PV selecție dosare
2023-08-22 Formular
2023-08-22 Anunt
2023-06-08 Rezultat final concurs
2023-06-07 Rezultate interviu
2023-05-30 Rezultate proba scrisa
2023-05-23 Proces verbal selecție dosare
2023-05-16 Anunt continuare concurs
2023-04-24 Anunț concurs
2022-12-19 Centralizator rezultate finale
2022-11-28 Anunț concurs promovare
2022-11-17 Centralizator cu rezultatele finale/practice
2022-11-10 Centralizator cu rezultatele probei scrise/practice
2022-10-31 Centralizator cu rezultatele finale
2022-10-25 Centralizator
2022-10-24 Anunț
2022-10-06 Anunț examen promovare
2022-08-29 Centralizator rezultate finale
2022-08-29 Centralizator probă interviu
2022-08-23 Centralizator cu rezultatele probei scrise
2022-08-12 Centralizator cu rezultatele probei selecție dosare
2022-08-12 Proces verbal selecție dosare
2022-07-28 Anunț concurs angajare
2022-04-15 Centralizator rezultate finale actori
2022-03-18 Cerere înscriere casting actori
2022-03-18 Anunț casting actori
2022-03-11 Rezultate finale regizor artistic
2022-03-03 Anunț de selecție
2022-03-02 Criterii selecție regizori
2022-01-31 Centralizator rezultate finale
2022-01-28 Centralizator proba interviu
2022-01-18 ERATA anunț concurs
2022-01-18 Centralizator rezultate înscriere dosare
2022-01-03 Anunț concurs
2019-11-18 Centralizator cu rezultate finale
2019-11-15 Centralizator rezultate interviu
2019-11-11 Rezultate proba scrisă
2019-11-04 Selecție dosare
2019-10-18 Anunţ concurs
2019-09-26 Rezultate proba scrisă
2019-09-10 Anunț promovare
2019-08-30 Rezultate finale
2019-08-28 Proces verbal - proba scrisă
2019-08-12 Anunț promovare
2019-01-30 Centralizator rezultate finale
2019-01-29 Centralizator rezultate interviu
2019-01-22 Rezultate proba scrisă
2019-01-15 Selecție dosare
2018-12-21 Anunț concurs de angajare
2018-11-12 Rezultate finale
2018-11-09 Rezultate interviu
2018-11-06 Rezultate concurs
2018-10-29 Selecție dosare
2018-10-12 Anunț concurs de angajare
2018-07-19 Rezultate finale concurs CONTABIL ȘEF S II, ȘEF SERVICIU MARKETING, ȘOFER, FORMATOR
2018-07-17 Rezultate concurs CONTABIL ȘEF S II, ȘEF SERVICIU MARKETING, ȘOFER, FORMATOR
2018-07-12 Centralizator cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în ziua de 11.07.2018
2018-07-06 Centralizator cu rezultatul selectiei dosarelor înscrise la concursul organizat în ziua de 11.07.2018
2018-06-21 Cerere înscriere concurs
2018-06-19 Anunț concurs de angajare CONTABIL ȘEF S II, ȘEF SERVICIU MARKETING, ȘOFER, FORMATOR
2018-04-18 Rezultate finale referent de specialitate
2018-04-17 Rezultate interviu referent de specialitate
2018-04-12 Rezultate finale - Sufleor S
2018-04-12 Rezultat proba scrisă - Referent de specialitate
2018-04-05 Rezultate interviu sufleor
2018-04-03 Proces verbal privind selectie dosare
2018-04-02 Rezultate probă practică sufleor
2018-03-16 Anunț concurs de angajare
2018-03-23 Rezultate depunere dosare
2018-03-21 Rezultate concurs promovare
2018-03-08 Anunț concurs de angajare
2018-03-08 Rezultate finale concurs
2018-03-07 Centralizator cu rezultate proba interviu concurs 07.03.2018
2018-03-05 Examen de promovare
2018-03-01 Centralizator cu rezultate proba scrisa concurs 01.03.2018
2018-02-22 Proces verbal privind selecție dosare
2018-02-08 Anunț concurs de angajare
2017-05-19 Anunț promovare
2017-04-03 Centralizator cu rezultatele probei - interviu
2017-03-31 Rezultatele probei interviu pentru ocuparea posturilor vacante de Consilier S I şi Economist S I
2017-03-31 Proces verbal privind contestaţiile la proba practică - actori
2017-03-30 Mulţumiri tuturor participanţilor la concursul organizat în data de 27.03.2017
2017-03-30 Centralizator cu rezultatele probei practice la concursul organizat în ziua de 27.03.2017
2017-03-28 Rezultate proba scrisa pentru ocuparea posturilor de Consilier S1 si Economist S1
2017-03-21 Programare proba practică actori
2017-03-20 Proces-Verbal privind selecție dosare
2017-03-06 ERATĂ Concurs pentru ocuparea posturilor vacante
2017-03-06 Concurs pentru ocuparea posturilor vacante
2016-06-09 Rezultat concurs pentru ocuparea posturilor de Economist S I și Economist Sp IA
2016-06-02 Rezultate proba scrisa - 01.06.2016
2016-05-26 Proces-Verbal privind selecție dosare
2016-05-11 Concurs pentru ocuparea posturilor vacante 2016
2016-05-26 Proces-Verbal privind selecție dosare
2015-12-21 Centralizator cu rezultate finale
2015-11-26 Anunţ de promovare
2015-12-16 Centralizator rezultate probă practică
2015-09-23 Centralizator rezultate concurs 
2015-09-21 Centralizator cu rezultatele probei interviu
2015-09-15 Plan interviu Contabil M 1A
2015-09-15 Plan interviu Economist S 1
2015-09-15 Rezultate Probă scrisă
2015-09-15 Plan interviu Actor S 1A
2015-09-08 Proces-Verbal privind contestațiile la depunerea dosarelor
2015-09-04 Proces-Verbal privind selecție dosare
2015-08-19 Concurs pentru ocuparea posturilor vacante
Achiziții publice
2014-04-11 Invitație de participare - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2014-04-11 Documentatie de atribuire - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2015-05-18 Documentatie de atribuire - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2015-05-18 Invitație de participare - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Contracte în derulare - achizitii
2015-12-11 Adresă - anexe la contractele aflate în derulare 2015
2016-04-19 Documentatie de atribuire - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2016-04-19 Invitație de participare - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2016-04-21 Adresă - În atenția potențialilor ofertanți pentru achiziționarea serviciilor de pompieri și salvare la Teatrul C.I. Nottara
2017-04-20 Invitație de participare - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2017-04-20 Documentatie de atribuire - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2017-09-20 Contracte în derulare - achizitii
2018-04-23 Documentatie de atribuire - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2018-04-23 Invitație de participare - Servicii de pază și protecție pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2018-04-23 Documentație de atribuire - Servicii de pază și protecție pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2018-04-23 Invitație de participare - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2018-07-30 Invitație de participare - Execuție lucrări de reparații, igienizări și vopsitorii în anumite zone din cadrul clădirii unde își desfășoară activitatea Teatrul Nottara
2018-07-30 Caiet de sarcini - Execuție lucrări de reparații, igienizări și vopsitorii în anumite zone din cadrul clădirii unde își desfășoară activitatea Teatrul Nottara
2018-12-22 Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2019 (achiziții directe)
2019-05-17 Invitație de participare - Servicii de pază și protecție pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2019-05-17 Documentație de atribuire - Servicii de pază și protecție pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2019-05-17 Invitație de participare - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2019-05-17 Documentatie de atribuire - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2019-09-20 Invitație de participare - Servicii hoteliere
2019-09-20 Documentatie de atribuire - Servicii hoteliere
2019-05-08 Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2019 (achiziții directe)
2019-07-05 Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2019 (achiziții directe)
2019-10-02 Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2019 (achiziții directe)
2019-12-17 Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2019 (achiziții directe)
2019-12-23 Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2019 (achiziții directe)
2020-04-15 Invitație de participare - Servicii de pază și protecție pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2020-04-15 Documentație de atribuire - Servicii de pază și protecție pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2020-04-15 Invitație de participare - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2020-04-15 Documentație de participare - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2021-06-10 Invitatie de participare - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2021-06-10 Documentație de participare - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2021-06-10 Invitație de participare - Servicii de pază și protecție pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2021-06-10 Documentație de atribuire - Servicii de pază și protecție pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2021-10-11 Invitație de participare - Servicii de pază și protecție pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara 
2021-10-11 Documentație de atribuire - Servicii de pază și protecție pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2022-04-08 Documentație de atribuire - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara
2022-04-19 Anunț selecție compozitori
2022-04-19 Anunț selecție coregraf
2022-04-19 Anunț selecție personal scenă
2022-04-19 Anunț selecție scenograf
2022-04-29 Centralizator selecție finală - compozitor
2022-04-29 Centralizator selecție finală - personal scenă
2022-04-29 Centralizator selecție finală - scenograf
2022-05-11 Anunț selecție coregraf
2022-05-16 Anunț selecție compozitori
2022-05-18 Selecție finală coregrafie
2022-05-20 Selecție finală compoziție muzicală
2022-06-30 Anunț selecție scenograf
2022-07-08 Centralizator selecție scenograf
2022-07-14 Anunț de selecție servicii regie de platou
2022-07-14 Anunț de selecție servicii concepție videoproiecție
2023-04-04 Documentație de atribuire - Servicii de apărare împotriva incendiilor și intervenții în situații de urgență pentru clădirile aflate în administrarea Teatrului C.I. Nottara

---

PV RECEPȚIE 2022
PV RECEPȚIE 2023


Sistemul de Control Intern Managerial
Strategia Naţională Anticorupţie
Proiecte cu fonduri nerambursabile
Contracte
Studii, cercetări
Arhivă articole